Kinderpardon: 569 kinderen mogen in Nederland blijven

Verblijfsvergunning Van de elfhonderd aanvragen voor een verblijfsvergunning in het vorig jaar verleende kinderpardon, is ruim de helft goedgekeurd.
Vijf kinderen overhandigen het fotoboekje Ik Blijf Hier aan Kamerleden in 2016. Het boekje is een oproep tot verblijfsrecht voor kinderen die al meer dan vijf jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland wonen.
Vijf kinderen overhandigen het fotoboekje Ik Blijf Hier aan Kamerleden in 2016. Het boekje is een oproep tot verblijfsrecht voor kinderen die al meer dan vijf jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland wonen. Foto Martijn Beekman/ANP

Van de bijna elfhonderd kinderen die via het kinderpardon probeerden een Nederlandse verblijfsvergunning te krijgen, mogen 569 kinderen in Nederland blijven. Dat meldt de regering woensdag aan de Tweede Kamer. Ook 502 volwassen familieleden kregen een verblijfsvergunning.

Afwijzingen vonden volgens staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) bijvoorbeeld plaats omdat het kind ten tijde van het pardon nog geen asielprocedure had lopen. Andere redenen waren dat het kind sinds de laatste asielaanvraag nog geen vijf jaar in Nederland woonde, of ouder dan dertien was toen de aanvraag werd ingediend.

Lees ook: Zo voorkom je dat nieuwe asielkinderen wortelen

Ook vermeldt de staatssecretaris dat er „een aantal keer sprake was van identiteitsfraude en gevaar voor de openbare orde”. Ruim 170 aanvragen kwamen te vervallen omdat ze te laat waren ingediend of door de aanvrager zelf werden ingetrokken. In sommige gevallen was de aanvrager overleden.

De regeling van het kinderpardon is nu ten einde. De deal kwam in de plaats voor een langlopende afspraken die als zwaarwegend criterium hadden of de aanvrager had meegewerkt aan de eigen uitzetting. Hierdoor werden maar weinig aanvragen goedgekeurd. Een jaar geleden besloot de coalitie tot het pardon na maatschappelijke ophef over kinderen die langdurig in Nederland woonden en toch het risico liepen uitgezet te worden.

COA zoekt 1.800 plaatsen

In een tweede brief aan de Tweede Kamer, die Broekers-Knol woensdagavond verstuurde, werd ook duidelijk dat er gebrek is aan plekken in de reguliere opvangcentra voor asielzoekers. De staatssecretaris baseert zich op cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA): dat zoekt 1.800 extra plaatsen. Volgens Broekers-Knol wordt uitgezocht of en welke „grootschalige locaties gebruikt kunnen worden om asielzoekers op te vangen”.

Correctie (12 februari 2020): In een eerdere versie van dit stuk werd Ankie Broekers-Knol staatssecretaris van Asiel en Migratie genoemd. Dat moest Justitie en Veiligheid zijn. Hierboven is dit aangepast.