Brieven

Brieven

Foto Patrick Keirsebilck/Getty

Het Wereld Natuur Fonds signaleert de schrikbarende teruggang van de biodiversiteit en suggereert als oplossing natuurvriendelijk boeren te belonen door milieukosten door te berekenen in de producten (Op de hei bloeit ooit weer duivelsnaaigaren, 6/2). Dan zou het percentage dat wij gemiddeld van ons inkomen aan voedsel besteden omhooggaan. Voor de meesten zal dit niet zo’n probleem zijn, maar voor lagere inkomens wel. Verlaag liever de btw op duurzaam voedsel, al wil het huidige kabinet niet sturen. Maar dat is niet genoeg, een lagere btw helpt de consument maar niet de boer. Er is een grondige koerswijziging nodig. De EU wil de inkomenssteun voor de boeren verlagen, terwijl die ook verondersteld worden te verduurzamen. Dit kan niet. Geen wonder dat er veel verzet tegen is. De liberalisering van de landbouw is iets van de vorige eeuw: hoog tijd om dit uit te faseren. Klimaat en biodiversiteit zijn belangrijker dan de race naar de laagste prijzen op de wereldmarkt. Het is nu het moment om die grotelijks achterhaalde vrijhandelsverdragen te vervangen door klimaatgestuurde verdragen. Vanuit de lidstaten, ook vanuit Nederland, kan daarop aangestuurd worden. Bijvoorbeeld bij de besluitvorming over CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada, dat deze woensdag in de Tweede Kamer wordt behandeld.