Brieven

Brieven 12/2/2020

Negatieve rente

Goede doelen beboeten

Met stijgende verbazing las ik dat ING en ABN Amro goede doelen die hun spaargeld bij hen hebben uitstaan, gaan belasten met negatieve rente (‘Goede doelen krijgen last van negatieve rente’, 7/2). Dit is te gek voor woorden. Deze banken geven jaarlijks miljoenen uit aan sponsoring en reclame, dan denk ik: bezuinig daar maar op. In het artikel stond dat bij de Rabobank „ruimhartiger afspraken” met goede doelen mogelijk zijn. Het kan dus wel!

Opvangkamp op Lesbos

Stel EU in beschuldiging

Wie wordt niet geraakt door de foto bij het bericht Traangas op Lesbos (8/2)? Iedere dag dat deze schande voortduurt, is er een te veel. Wat zich daar afspeelt, is het gevolg van een schreeuwend gebrek aan solidariteit. We zijn hier allemaal schuldig aan: de Griekse regering maar ook de onze. De mensonwaardige toestand valt onder jurisdictie van de Europese Unie. Daarom dienen de landen van de EU onverwijld in staat van beschuldiging te worden gesteld voor de desolate opvang van die mensen. Het mensonwaardige verblijf zet ongetwijfeld kwaad bloed, wat in het collectieve geheugen nog vele generaties zal doorwerken en de verstandhouding tussen bevolkingsgroepen niet ten goede zal komen.

Schooltraktaties (1)

Overdreven gedoe

Uitgedeeld (8/2) beschrijft het gedoe rondom trakteren, waardoor sommige scholen met de traditie zijn gestopt. Zullen we een poosje weer gewoon gaan doen en niet overal een punt van maken? Zelfs kinderen uit de jaren zeventig zijn zowaar groot geworden ondanks de ‘ongezonde traktaties’.

Schooltraktaties (2)

Kijk af bij Franse school

Op Franse scholen, zoals die van mijn kinderen, worden de verjaardagen van de kinderen per maand gebundeld. Zo bakken de kinderen die in januari jarig waren aan het eind van de maand samen een simpele chocoladetaart voor de klas. De ouders van de betreffende kinderen brengen, op instructie van de school, allen een ingrediënt voor de taart. Geen stress, wel voldoening voor de kinderen.

Contempt of court

Rechter kan zonder

Folkert Jensma beschrijft in zijn column hoe onfatsoenlijk het er soms in zittingszalen aan toegaat (De rechter beledigen, zo makkelijk is dat niet, 8/2). Hij concludeert dat de rechter zich vaak afwachtend of Oost-Indisch doof betoont wanneer de orde wordt verstoord, misschien wel omdat we in Nederland geen instrument als contempt of court kennen. Maar ook in Engeland, waar het instrument vandaan komt, wordt het door rechters erg terughoudend toegepast. Daar geldt: insults are best treated with disdain – save when they are gross and scandalous. Bovendien zijn ordeverstoringen in de Nederlandse zittingszalen geen schering en inslag. In de meeste gevallen gaat het er heel ordelijk aan toe. Ook hebben Nederlandse rechters voldoende middelen tot hun beschikking: de ordeverstoorder kan uit de zaal worden verwijderd en worden vervolgd wegens belediging of het veroorzaken van opschudding ter zitting.

Studiekeuze

Het is net seks

Lotfi El Hamidi verbaast zich over de infomercial van het UWV: „Een overheidsorgaan mengt zich in de studiekeuze” (Naar een land vol econometristen, 10/1). Het UWV laat alleen maar zien dat aan die keuze consequenties verbonden zijn, zoals je inkomen. Dat heet voorlichting. Een geïnformeerde keuze is altijd een betere keuze. En daarmee ook een vrijere. Ik zou het vergelijken met seksuele voorlichting. Je kan beter weten waar je aan begint.

Correcties/aanvullingen

Lachgas

In het artikel Limburg: ‘goed omgegaan met lachgas’ (8/2, p. E5) staat in het fotobijschrift dat de Anqore-fabriek „jarenlang lachgas uitstootte”. Die uitstoot vindt echter nog steeds plaats. Jarenlang werd de uitstoot niet opgemerkt.