Foto Walter Herfst

Nederland neemt maatregelen tegen hoogwater in de rivieren

Dronefoto van de Noordwaardpolder in de Biesbosch. In de polder wordt water opgevangen uit rivier de Boven-Merwede. Het gebied was dinsdag zo goed als helemaal ondergelopen. Het was voor het eerst in vijf jaar dat het gebied bewust onder water werd gezet. Rob Engelaar/ ANP

Geëvacueerde Schotse Hooglanders in de Biesbosch. Sinds 2015 is de Noordwaard een zogeheten doorstroomgebied. De dijken zijn 2 meter boven NAP. Als het water hoger komt, stroomt het vanzelf de polder in. Rob Engelaar/ ANP

Doordat het water naar de Noordwaardpolder wordt afgevoerd, zakt het waterpeil van de Merwede zo’n 30 centimeter. Daardoor worden Gorinchem en Dordrecht niet overspoeld.Foto Walter Herfst

Hoogwater langs de Waalkade in Nijmegen. De waterstand in de Rijn, Waal en IJssel gaat de komende dagen sterk stijgen, zo verwacht Rijkswaterstaat. Waterschap Rivierenland laat enkele buitenpolders vollopen om het rivierwater de ruimte te geven. Robin van Lonkhuijsen/ ANP

De dijkdoorgangen bij Delfzijl werden dinsdag gesloten vanwege hoogwater. Aanlandige wind stuwde het water bij vloed de havenstad in waardoor het over de kades liep. Sommige geparkeerde auto’s konden maar net op tijd worden weggereden. Anjo de Haan/ ANP

Het verkeer bij Delfzijl wordt met borden omgeleid. In de stad sluiten de coupures (dijkdoorgangen) bij een verwacht waterpeil op zee van drie meter of hoger boven NAP. Dinsdag rond het middaguur was de waterstand 3,10 meter boven NAP.Anjo de Haan/ ANP

Een demontabele kering gemaakt tegen de hoogwaterstand in het Limburgse dorp Arcen. Door regenval is de waterstand in de Maas aan het oplopen. Dijkwachten lopen er controles. Robin van Lonkhuijsen/ ANP

Rotterdammers moeten maatregelen nemen om schade te voorkomen. Ze zijn onder andere opgeroepen om hun auto’s niet langs de kades te parkeren. Waar nodig sleept de politie voertuigen weg.Foto Aziz Kawak

Bij de Rotterdamse club Eau Lounge kwam het water van de Maas wel erg dichtbij. Een waterstand van 2,50 meter boven NAP werd verwacht.Foto Aziz Kawak