Brieven

Brieven 11/2/2020

Belastingaangifte

Je executiekogel betalen

Het voornemen van minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) om te laten betalen voor het doen van een belastingaangifte (Minister: mogelijk betalen voor het doen van aangifte, 6/2) doet me denken aan een gebruik tijdens de culturele revolutie in China: wanneer daar iemand door de staat werd geëxecuteerd kreeg de familie de rekening voor de kogel.

Lachgasuitstoot

Aasgieren op subsidies

Uit Limburg: ‘goed omgegaan met lachgas’ (7/2) maak ik op dat de provinciale en rijksoverheid geen stappen onderneemt ten aanzien van de lachgasuitstoot op het Chemelot-terrein. Immers: „er bestaat nu geen verplichting of financiële prikkel” om de lachgasuitstoot te verminderen. Wachten die bedrijven met maatregelen totdat de overheid, net als bij de boeren, met geld over de brug komt?

Tweede kamer

Niet deskundig

In zijn column Dat de Kamer vleugellam is, komt door u (8/2) doet Zihni Özdil uit de doeken hoe wetten, door te weinig ondersteuning, zonder debat worden aangenomen. Het probleem is ook het gebrek aan kennis bij Tweede Kamerleden zelf. Zij stemmen over thema’s en onderwerpen waar ze geen enkele scholing in hebben. Er wordt verondersteld dat wat de fractiewoordvoerder zegt, verstandig is en waar.

Trump

Blijf wangedrag noemen

Met teleurstelling las ik het stuk over hoe president Donald Trump wraak neemt op getuigen in de impeachmentprocedure – en in het geval van Alex Vindman ook op diens familie – door ze oneervol te ontslaan (Trump neemt wraak op getuigen, 10/2). Teleurstelling niet om wat ik las, maar om wat ik niet las: in de VS is het namelijk verboden om wraak te nemen tegen getuigen. In de wet staat zelfs expliciet vermeld dat ontslaan uit wraak niet mag. Ik weet dat de Amerikaanse Senaat zojuist Trump een vrijbrief heeft gegeven om de wet te breken zonder gevolgen, maar laten we een kat een kat noemen: Trump overtrad – alweer – de wet.

Onderzoeksfinanciering

Veel waarde uit elke euro

Cecile Janssens gaat in Wensdroom (7/2) in tegen het rapport van Bert Weckhuysen voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen dat adviseert dat er meer geld moet komen voor onderzoek en dat ongebonden onderzoek evenveel geld moet krijgen als thematisch onderzoek. Janssens meent dat er ondermaats Nederlands onderzoek plaatsvindt en dat afschaffing daarvan geld zou opleveren voor goed onderzoek. Maar er wordt in Nederland geen geld gegeven aan ondermaatse onderzoeksvoorstellen. Nederland besteedt minder aan onderzoek dan omringende landen, maar scoort kwalitatief uitstekend. We halen dus veel waarde uit iedere euro. Echter, alles heeft zijn grens. Onderzoek op hoog niveau vereist simpelweg meer financiering volgens vele rapporten, inclusief Weckhuysen. Duitsland besteedt als aandeel van het bbp nu bijna twee keer zo veel aan onderzoek als Nederland (3,5 procent). Tot slot, Janssens wil geen 1,5 miljard euro besteden aan de wensdroom van elke wetenschapper om ongebonden onderzoek te doen. Maar het is meer dan een wensdroom. Harde getallen van de Europese Onderzoeksraad (jaarlijks budget: 2 miljard euro) laten zien dat ongebonden onderzoek twee keer zo veel patenten oplevert als themagebonden programma’s, een goede maat voor economische groei en maatschappelijke vooruitgang. Cecile Janssens hecht, terecht, veel waarde aan doelmatigheid. Zij zou het financieren van meer ongebonden onderzoek dus juist moeten toejuichen.

Correcties/aanvullingen

Farmers Defence Force

In het artikel Een beetje ruzie kon geen kwaad (8/2, p. 4) stond dat actiegroep Farmers Defence Force andere leden binnen het Landbouw Collectief had bedreigd. De bedreigingen waren juist geuit aan niet-leden (die buiten het Collectief om zouden onderhandelen).