Akkoord

Kabinet maakt geld vrij voor uitkoop Noordzeevissers

Het kabinet stelt 119 miljoen euro beschikbaar voor het uitkopen van vissers en het verduurzamen van de Nederlandse visserijvloot. Dat staat in het maandag gepresenteerde Noordzeeakkoord, waarin een langetermijnvisie voor de zee is vastgelegd. In totaal maakt het kabinet 200 miljoen euro vrij voor het plan, waarover sinds 2018 werd onderhandeld. Door de komst van windparken moet de Noordzee opnieuw worden ingedeeld voor visserij, industrie en natuur. Er komt een transitiefonds om de uitkoop van vissers en natuurbescherming te betalen. Het fonds wordt gevuld met een deel van de gasopbrengst uit de Noordzee. Die zal naar verwachting toenemen. (NRC)