Opinie

Stem CETA af, het dient het grootkapitaal

Handelsverdrag Mondiale handelsregels moeten de héle planeet dienen, schrijven twee .
Demonstratie tegen de twee trans-Atlantische handelsakkoorden TTIP en CETA, in september 2016 in Brussel.
Demonstratie tegen de twee trans-Atlantische handelsakkoorden TTIP en CETA, in september 2016 in Brussel. Foto Stephanie Lecocq/EPA

Canada en Nederland moeten samen in verzet komen tegen CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Ruim drie miljoen Europeanen steunden een burgerinitiatief tegen het verdrag.

En ook Canadese vakbonden, parlementariërs, milieu- en andere groepen luidden de noodklok. De Tweede Kamer kan woensdag laten zien dat het de bezwaren uit de samenleving serieus neemt door niet akkoord te gaan.

Onze planeet nadert het kantelpunt waarop een klimaatramp onvermijdelijk wordt; overheden moeten nu optreden voor toekomstige generaties. Onzekere banen zijn steeds meer het nieuwe normaal, bezit en inkomen concentreren zich bij een kleine rijke elite. De oorzaak: het internationaal kapitaal dat zich onttrekt aan belasting, wetten en toezicht.

Om dit te veranderen zijn stevige regels nodig die het belang van mensen en gemeenschappen vooropstellen. Maar met CETA gebeurt het tegenovergestelde.

Het verdrag dwingt Canada om patenten voor medicijnen te verlengen, waardoor ze duur blijven. Dat is in het belang van Europese farmabedrijven en hindert initiatieven voor een publiek gefinancierd stelsel van medicijnverstrekking.

Aan beide zijden van de oceaan bevordert het schaalvergroting in de landbouw. Boeren uit de hele wereld zijn jaloers op het goed gereguleerde Canadese systeem dat de zuivel- en pluimveesector in staat stelt om te produceren in overeenstemming met de behoeften van de markt, met stabiele inkomens voor boeren en zonder de overschotten en onzekerheid waarmee Europese boeren te maken hebben. Maar CETA levert een deel van het marktaandeel van Canadese producenten over aan grootschalige Europese landbouw, waardoor het voor hen moeilijker wordt om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen.

Lees ook: Als het met Canada niet lukt, met welk land dan wel?

424 hectare

En jullie boeren zullen moeten concurreren met het grootschalige deel van de Canadese landbouw. Een Europees boerenbedrijf omvat gemiddeld zestien hectare; in Canada 424. In Canada gelden geen centrale wettelijke regels voor dierenwelzijn, alleen gedragscodes. In Canada worden hormonen gebruikt die in de EU verboden zijn. Europa beschermt consumenten met het voorzorgsbeginsel dat producten alleen toelaat als bewezen is dat ze niet schadelijk zijn, Canada niet.

Mondiale samenwerking is hard nodig om de problemen van deze tijd aan te pakken. Daarbij horen mondiale afspraken om de wereldhandel te reguleren in het belang van de planeet. Helaas voldoet CETA op geen enkele manier aan die ambitie; het is oude wijn in nieuwe zakken. Als we dit verdrag wegstemmen, kunnen we de weg naar eerlijke, duurzame handel inslaan. En kunnen we ambitieuzere doelen stellen in het belang van ons allen en niet alleen van een aantal rijke bedrijven.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.