Kabinet maakt 119 miljoen euro vrij voor uitkopen Noordzeevissers

Verduurzaming In totaal wordt 200 miljoen euro vrijgemaakt voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord, dat maandag is gepresenteerd. Het meeste geld gaat naar het uitkopen van vissers.
Nederlandse viskotters moeten worden uitgekocht.
Nederlandse viskotters moeten worden uitgekocht. Foto ANP

Het kabinet stelt 119 miljoen euro beschikbaar voor het uitkopen van vissers en het verduurzamen van de Nederlandse visserijvloot. Dat staat in het maandagavond gepresenteerde Noordzeeakkoord, waarin een nieuwe langetermijnvisie voor de zee is vastgelegd. In totaal maakt het kabinet 200 miljoen euro vrij voor het plan, waarover sinds 2018 werd onderhandeld.

Door de komst van grote windparken moet de Noordzee opnieuw worden ingedeeld voor visserij, industrie en natuur. Een van de belangrijkste afspraken is de komst van een transitiefonds waarmee vissers kunnen worden uitgekocht en natuurbescherming kan worden gefinancierd. Het fonds wordt gevuld met een deel van de gasopbrengsten uit de Noordzee, die naar verwachting de komende jaren zullen toenemen.

Uit het maandag gepresenteerde akkoord wordt nu duidelijk hoeveel het kabinet apart zet. Van het geld dat niet voor de vissers bedoeld is, gaat 55 miljoen euro naar monitoring, onderzoek en natuurherstel, 14 miljoen euro naar versterking van het toezicht op de afspraken en 12 miljoen euro naar het aanleggen van een veilige doorvaart door windparken.

Lees ook: ‘Noordzeevissers moeten uitgekocht worden met gasopbrengsten’

Natuurorganisaties, vissers, de energiesector en rijksoverheid onderhandelden onder leiding van oud-PvdA-politicus Jacques Wallage over een akkoord, waarvan de voorlopige versie in oktober al uitlekte. De betrokken partijen leggen het akkoord nu voor aan hun achterban, die tot eind maart krijgt om te reageren.