Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Nergens is het leesplezier zo laag als in Nederland, kopte NRC. Dat was buiten u, degelijke NRC-lezer, gerekend. Dat jongeren kennelijk geen boeken meer tot zich nemen, hield u na dat artikel in de zaterdagkrant de hele week bezig.

Ontlezing heeft een „funeste invloed” op schoolprestaties, schreef bijvoorbeeld Petra van den Bergh uit Breda. Lezen is „goed voor de rust en concentratie” en nog praktisch ook – voor wie een „bijsluiter van een medicijn” of „artikelen in de krant” wil lezen. Daar kunnen we het hier alleen maar mee eens zijn.

Maar waar ligt de oorzaak? En is het erg? Danielle Ruiters gaat ver terug: het ging al fout bij de Mammoetwet van 1968, schrijft ze. Daarvóór kregen kinderen in haar herinnering nog „degelijk onderwijs en geen pretpakketten”. Nelly Huvers, die voor de zekerheid meldt dat ze 88 jaar oud is, vertelde in onze mailbox over haar ervaring met het overhoren van haar kleindochter. Wat niet met een stift gemarkeerd was „hoeven we niet te weten”, meende de kleindochter. Mevrouw Huvers is „dankbaar”, schrijft ze, dat ze op „moeilijke scholen” heeft gezeten, waardoor ze „foutloos Nederlands” leerde. Cora Duin vindt de huidige zorgen „hypocriet” omdat „we als maatschappij” besloten hebben dat bibliotheken „niet meer cool” zijn en dat boeken, naast sociale media en het zakenleven, „een suf en stoffig imago hebben. „De markt wint, de ontlezing begint.”

Boeken zijn, relativeerde Jan Willem Broekema, slechts „moreel superieur” omdat ze „eerder zijn uitgevonden”. Hij kreeg bijval van oud-leraar Nederlands Remko van Loon: jongeren lezen best, maar op hun mobiel of op een ander apparaat. Bovendien: „verhalen vertellen doen kinderen iedere dag”, schreef hij. En de stap van verhalen vertellen, orale geschiedenis, naar literatuur is maar een kleine. Dat is ook voor ons een troostrijke gedachte.

, chef Opinie