Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Károly Illy en Patricia Bruijning stellen dat de initiatiefwet van D66, waardoor kinderdagverblijven ongevaccineerde kinderen mogen weigeren, crèches niet veiliger maakt (‘Wet maakt crèches niet veiliger’, 5/2). Ik ben ontzettend blij dat onze crèche afgelopen zomer de moedige stap heeft genomen om ongevaccineerde kinderen te weigeren. Dit besluit werd breed gedragen onder de ouders. Op een groep van ongeveer honderd kinderen bleek dat zo’n acht kinderen niet (voldoende) waren ingeënt. Gelukkig besloten de ouders van zes kinderen hierna toch te vaccineren. Het bleek te gaan om ouders die enkele inentingen waren vergeten te laten zetten en om zogenaamde ‘freeriders’, die leunden op het idee van bescherming door groepsimmuniteit. Zij hadden hun kennis over vaccinaties van Facebook. Één paar ouders besloot niet te vaccineren en haalde daarop hun twee kinderen van de crèche.

De kinderartsen nemen niet in ogenschouw dat het wetsvoorstel, zoals D66 beargumenteert, er juist toe kan leiden dat meer kinderen van freeriders zullen worden ingeënt. Er zullen altijd ouders gewetensbezwaren houden en hun kinderen niet inenten, maar daar zou mijn baby niet onder moeten lijden. Zij zit namelijk wel tijdens een crèchedag zo’n tien uur lang in een kleine ruimte met andere dreumesen die met haar spelen en elkaar aanraken. Ik vind het een veilig idee dat daar geen ongevaccineerde peuter meer tussen zit. Ik ben het met de artsen eens dat het beschermen van kinderen een overheidstaak is en ik hoop van harte dat de Tweede Kamer doorpakt met een vaccinatieplicht!