Brieven

Brieven 8/2/2020

Belastingen

Gebruik je verstand!

Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) heeft een goed idee om het draagvlak voor het betalen van belasting definitief op te heffen: burgers laten betalen om Belastingaangifte te doen (Minister: mogelijk betalen voor het doen van aangifte, 6/2). In plaats van er zorg voor te dragen dat kleine ondernemers niet langer hoeven te betalen, zwetst hij vrolijk dat we allemaal beter geholpen zouden zijn met het nieuwe systeem. Dit klopt niet, de overheid is van ons en voor ons.

Brexit (1)

En klimaatbeleid?

Robert Shrimsley stelt dat de spanningen binnen het Britse kabinet vooral terug te brengen zijn tot twee verschillende visies: het ‘land van de cohesie’ en het ‘land als start-up’ (Durft Johnson het land als een start-up te runnen?, 5/2). Maar waar past het Britse beleid met betrekking tot klimaatverandering? De Britten willen zich tijdens de klimaatconferentie (COP26) in november graag presenteren als land dat vooroploopt in maatregelen die de uitstoot van koolstofdioxide tegengaan. Dit standpunt werd afgelopen dinsdag nog eens bevestigd door oud-minister van Klimaatverandering, Greg Barker, in BBC’s Newsnight.

Brexit (2)

Zou jij investeren?

Leuk zo’n start-up die net zelf zijn grootste klant heeft opgezegd (de EU).

Twitterbericht

Baudet, bedankt!

Met zijn Twitterbericht dat Marokkaanse mannen in de trein twee vrouwen lastigvielen, raakt Baudet het rechtvaardigheidsgevoel van veel mensen. Online wordt zijn ‘Marokkanen-nepverhaal’ op humoristische wijze geparodieerd (De ‘Marokkaan’ (m/v) is er maar druk mee, 6/2). Zowel door Nederlanders met een Marokkaanse migratieachtergrond als door autochtone Nederlanders. Waar hij verdeeldheid hoopte te zaaien, heeft Thierry juist tot verbroedering geleid.

Reactie Bilic

Geraakt

Op weg naar bed las ik nog even de column van Aylin Bilic over zelfcensuur als het om kritiek op de Islam, Erdogan, of Iraanse geestelijken gaat (Liberale waarheden zijn ook deel van echte integratie, 5/2). Ik werd geraakt door haar haarscherpe analyse en durf. Ervoer bewondering ook. Schaamte als ze schrijft wat Ruben L. Oppenheimer is wedervaren toen hij een kritische cartoon over Erdogan tekende. Hoe we dan allemaal wegkijken. Kom op Nederland. Laten we achter haar gaan staan. Ik bij deze.

Exotische dieren

Geen bedreiging

Briefschrijver Paul van der Wielen (Brieven, 6/2) legt twijfelachtige verbanden tussen de uitbraak van het coronavirus en het houden van exotische dieren in Nederland. Bij vermeerdering van virussen ontstaan voortdurend foute versies. Soms kan zo’n fout een virus opleveren dat een ander organisme ziek maakt. Dit gebeurt in situaties waar veel gevoelige organismen bijeen zijn onder onhygiënische omstandigheden, zoals gebeurde in China. Niet het dier maar de mens, die de leefomstandigheden van het dier bepaalt, bepaalt dus het risico. Juist exotische dieren, die vaak ook een grote financiële waarde vertegenwoordigen, worden in Nederland zorgvuldig gehouden. De ergste ongelukken gebeuren hier met honden.

Ontlezing

Vertel verhalen

Ooit vertelde een eersteklasser een verhaal over een tijger die gedood werd door een kokosnoot. Dit verhaal was door haar vader aan haar doorgegeven en is haar klasgenoten en mij lang bijgebleven. De oorsprong van ‘de literatuur’ ligt in de orale traditie. Verhalen als Karel ende Elegast moet je leerlingen niet laten lezen, nee, die vertel je ze. Om leerlingen aan het lezen te krijgen (Aap, noot, mis, 1/2), dient het vertellen van verhalen onderdeel te worden van de leerlijnen. Verhalen vertellen doen kinderen iedere dag. Het kost weinig moeite dat in te bedden in de lessen spreek- en luistervaardigheid. Als ze een verhaal componeren, oefenen ze bovendien met overdraagbare steloefeningen, zoals de opbouw van een tekst, het belang van een goede titel, de inhoud van de eerste en de laatste zin, de rode draad in het verhaal en het perspectief. Uit de persoonlijke verhalen van mijn leerlingen bleek hoezeer zij nog steeds het vertellen nodig kunnen hebben om betekenis te geven aan wat om hen heen gebeurt. Is dat ook niet wat literatuur doet?

Vergrijzing

Neem het serieus!

Wie dezer dagen naar een voorstelling in de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam gaat, wordt blij verrast: in de foyer een ruim aanbod zitplaatsen. Ook zijn de damestoiletten flink uitgebreid, zodat de wachtrij een stuk korter is. Hier wordt geluisterd naar de bezoeker!

Hoe anders is het elders, waar het idee dat vergrijzing ook praktische gevolgen heeft nauwelijks heeft postgevat. In musea: hooguit om de zoveel zalen een keer een bankje. In het openbaar vervoer: schandelijk weinig zitplaatsen op de enorme perrons. Doe er iets aan!

Boerenoverleg

Gedraag je!

Mensen die een sector vertegenwoordigen op het niveau van ministers behoren zich te realiseren dat taalgebruik als dat van Mark van den Oever onacceptabel is. Nu weer het dreigende ‘Judas-bericht’ vanuit het bestuur van Farmers Defence Force (Dreigbrief boeren verstoort overleg, 6/2). Een slap, door collega-organisaties afgedwongen, excuus is niet voldoende om de lucht te zuiveren. Iemand die zulke taal gebruikt, hoort van overleg met de regering uitgesloten te worden. Hij bederft het voor zijn collega's.

Boeken

Harry Potter

NRC vraagt lezers naar hun guily pleasure boeken (30/1): Harry Potter. Opnieuw en opnieuw en opnieuw.