Kabinet komt in voorjaar met wetsvoorstel voor vrouwenquotum

Vrouwen de top De SER stelde vast dat bedrijven wettelijk verplicht moeten worden om de top voor minstens 30 procent uit vrouwen te laten bestaan.
Een raad van commissarissen van een beursgenoteerd bedrijf moet straks voor minstens 30 procent uit vrouwen bestaan.
Een raad van commissarissen van een beursgenoteerd bedrijf moet straks voor minstens 30 procent uit vrouwen bestaan. Foto Peter Hilz/HH

Het kabinet komt in het voorjaar met een wetsvoorstel voor een vrouwenquotum in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De ministerraad stemde vrijdag in met een voorstel van minister Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), minister Wouter Koolmees (D66, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming) een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn geheel over te nemen. Het kabinet „voelt de noodzaak om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten”.

De raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moeten straks allemaal uit ten minste 30 procent vrouwen bestaan. Voldoet zo’n onderneming hier niet aan, dan worden alle nieuwe benoemingen van mannelijke toezichthouders nietig verklaard tot dit quotum wordt gehaald. Andere Nederlandse bedrijven die niet beursgenoteerd zijn, zo’n vijfduizend in totaal, moeten „met passende en ambitieuze streefcijfers komen voor de top en subtop van het bedrijf”.

Het kabinet neemt integraal de aanbevelingen van het SER-rapport Diversiteit in de top vorig jaar over. Daaruit bleek dat werkgevers en werknemers voor een wettelijke regeling waren om diversiteit te vergroten. Uit een recente telling van de Female Board Index blijkt dat 122 van alle 455 commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven nu vrouw is. Slechts dertig van de 88 bedrijven voldoen aan het voorgestelde quotum.

Lees ook: Vrouwenquotum – historische stap of slap poldercompromis?