PVV staat alleen in kritiek op ‘corona’-beleid van het kabinet

Coronavirus In een debat in de Tweede Kamer spraken de meeste partijen donderdag hun steun uit voor de aanpak van het nieuwe coronavirus door het kabinet. „We moeten niet in paniek schieten en in de overdrive gaan”.

Een controle op koorts bij een tolweg in Wuhan, China. Foto EPA
Een controle op koorts bij een tolweg in Wuhan, China. Foto EPA

Gerustgesteld én bezorgd tegelijk. Zo was de sfeer in de Tweede Kamer donderdag tijdens een debat over de Nederlandse aanpak van het nieuwe coronavirus het beste te beschrijven. Het kabinet kreeg van verschillende partijen complimenten voor het „harde werk” en de „goede voorbereidingen” die worden getroffen voor het geval in Nederland een besmetting opduikt. Tweede Kamerlid Sophie Hermans (VVD) is blij dat de overheid „niet in paniek schiet en in de overdrive gaat”.

Toch heeft de Kamer ook zorgen, over de precieze herkomst van het virus en de internationale samenwerking. „Het is oncomfortabel om afhankelijk te zijn van cijfers van het autoritaire China”, zei Kamerlid Anne Kuik (CDA). „Dat vraagt om een kritische houding.” Minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD), chef coronabestrijding van het kabinet, verzekerde Kuik dat die houding er bij Nederland is. „We zijn voorbereid maar blijven alert. Er is geen reden om achterover te leunen.”

Een besmetting is Nederland nog bespaard gebleven. Bruins nam daarom tot nu toe vooral voorzorgsmaatregelen. Hij plaatste het nieuwe coronavirus in de ‘categorie A’, waardoor artsen direct alarm moeten slaan bij de GGD als er een verdachte patiënt opduikt. De groep Nederlandse evacués uit besmettingshaard Wuhan zit sinds afgelopen weekend twee weken in quarantaine. Het ministerie van Volksgezondheid inventariseerde verder dat er in alle Nederlandse ziekenhuizen in totaal 250 bedden beschikbaar zijn voor isolatieverpleging bij een uitbraak.

‘Goed voorbereid’

De meeste partijen hebben daarom de indruk „dat we goed voorbereid zijn”, zei SP’er Maarten Hijink. „Hoe de minister het aanpakt, daar spreekt vertrouwen uit”, vond Corinne Ellemeet (GroenLinks). De enige partij die serieuze vraagtekens bij het Nederlandse beleid plaatste was de PVV. Kamerlid Chris Jansen wil een „proactiever” houding van het kabinet en vroeg Bruins waarom niet al het vliegverkeer naar China vanuit Nederland wordt opgeschort, zoals sommige andere landen hebben gedaan. KLM besloot donderdag de periode dat het niet op China vliegt te verlengen tot half maart, maar sommige buitenlandse maatschappijen vliegen nog wel vanaf Schiphol op China.

Bruins noemde het opschorten van al het vliegverkeer „een disproportionele maatregel” en verwees daarbij naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die lidstaten heeft opgeroepen geen onnodige restricties aan het internationale reisverkeer op te leggen. Dat KLM niet meer vliegt op China past binnen „de eigen afwegingen, inclusief commerciële afwegingen” die maatschappijen maken, vindt Bruins. Hij zegde het CDA wel toe te onderzoeken of Nederland een volledig vliegverbod kan uitvaardigen mocht het nodig zijn, maar noemde dit „een uiterste noodmaatregel”.

In navolging van het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitte Bruins twijfels over het gebruik van mondkapjes bij een eventuele uitbraak. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM, zei dinsdag in de Kamer dat het mondkapje niet erg effectief is. Het helpt weliswaar „enigszins tegen het aanraken van de mond met de handen”, zei Van Dissel, maar beschermt de ogen niet en bovendien worden mondkapjes na lang gebruik doorlaatbaar.

Van Dissel waarschuwde ook voor mogelijke tekorten in ziekenhuizen, waar ze harder nodig zijn. Bruins zei in de Kamer dat door de ontstane run op mondkapjes „een enkele zorginstelling nu moeite heeft om aan mondkapjes te komen”, maar de minister heeft nog geen signalen van „een acuut tekort”.

Racisme ‘ontoelaatbaar’

De suggestie van de PVV om na te denken of er extra maatregelen nodig zijn bij toeristische attracties waar veel Chinezen komen, zoals De Keukenhof, werd door Bruins fel bekritiseerd. Hij waarschuwde voor acties „die stigma of discriminatie bevorderen” en veroordeelde het dat mensen met een Aziatisch uiterlijk nu soms worden uitgescholden op straat. De Kamer stemde na het debat bijna unaniem voor een motie die uitspreekt dit soort discriminatie „ontoelaatbaar” is. De PVV stemde hiervoor, alleen Forum voor Democratie stemde tegen.

Minister Bruins verzekerde de Kamer dat zijn ministerie met experts naar vervolgmaatregelen kijkt als het nieuwe coronavirus Nederland bereikt. „We kunnen supersnel opschalen, er is dagelijks overleg tussen alle betrokken partijen.”