Brieven

Brieven

Foto ANP

In het artikel In China moeten civetkat en slangengal van het menu (4/2) ontbreekt reflectie op het houden van exotische wilde dieren in Nederland. Nu eten we in Nederland (hopelijk) geen civetkatten en vleermuizen, maar exotische dieren en dierlijke producten worden wereldwijd gehouden en verhandeld. In Nederland denken we vooral aan ophokplicht en importverbod om bijvoorbeeld vogelgriepvirus H5N8 of de Afrikaanse varkenspest buiten de deur te houden. Tegelijk mag hier iedere particulier brilbladneusvleermuizen en palmvleerhonden houden en verhandelen. Wat weten we van hun gezondheid en welk risico nemen we daarmee? De laatste dagen wordt de vraag steeds vaker gesteld of het coronavirus iets van doen heeft met hoe we met dieren omgaan. Laten we dan niet alleen naar China kijken. Wat doen wij om risico’s te verkleinen? Stichting AAP pleit mede daarom al decennia voor een preventieve maatregel tegen uitbraken van muterende virussen: het reguleren van handel en bezit van exotische dieren. Het goede nieuws is dat er gewerkt wordt aan een Nederlandse positieflijst met uitsluitend diersoorten die eenieder in de toekomst als huis- of hobbydier mag hebben. Alle gehouden dieren worden getoetst op het bij zich kunnen dragen van gevaarlijke ziekteverwekkers. De uitbraak van het coronavirus zien wij als een bevestiging van de terechte keuze die de minister maakt om gezondheidscriteria van extra zwaarwegend belang te achten in de beoordeling van geschikte huis- en hobbydieren.


beleidsadviseur AAP