Brieven

Brieven

Youp

Hij heeft gelijk

Ik was geen fanboy van Youp van ’t Hek maar toen ik de reactie las van Anne Gasthuis (Brieven, 5/2) op zijn column (Mondkapjeconference, 1/2) ben ik dat direct geworden. Terecht bespot Youp het idee dat geslacht bepaald wordt op basis van je eigen gevoel. Het genderdebat gaat eigenlijk helemaal niet over gevoel. Gevoelens zijn niet te betwisten en staan vrij. Transgenders bestaan en hun gevoel is ‘echt’. Het gaat over de inrichting van het publieke deel van onze samenleving zoals onderwijs, cultuur en wetgeving. Moeten we dit gaan baseren op gevoelens? Nee, natuurlijk niet. Ik voel me zwanger dus heb ik recht op zwangerschapverlof. Zo werkt het niet. Transgenders in een ‘kwetsbare groep’ stoppen, ontzien van spot en kritiekloos napraten; is dat empathie? Daar heb ik toch een ander gevoel bij.

aap, noot, mis

Lezen moet wél

Briefschrijver Jan Willem Broekema raadt iedereen aan (4/2), de video If books came after games te bekijken. En hij vraagt zich af waarom kinderen per se moeten leren lezen. Hij reageert met zijn brief op het artikel Aap, noot, mis (1/2). Tegenwoordig komt 10 procent van de scholieren laaggeletterd van school. Tegen de tijd dat kinderen 17 zijn, is dat percentage opgelopen tot 24. Broekema is het eens met de video die hij aanraadt, waarin wordt gesteld dat boeken ‘moreel superieur’ worden gevonden. Hij beëindigt zijn inzending met: „Als het u niet lukt om de clip te bekijken, moet u zich afvragen wie hier nu achterloopt.” Gelukkig is het gemakkelijk om de video op te snorren, nu ik de titel als zoekterm kan intikken. Tot mijn verbazing begint de video snel met ondertiteling van de Engelse spreker. Om die te volgen, moet je dus kunnen lezen. Binnen een minuut wordt het ingewikkelder. De spreker leest een argument voor, het is een omdraaiing van de commentaren die tegen games zijn geschreven en hij vult nu ‘boek’ in waar ‘games’ bedoeld werden. Helaas kunnen veel van onze inwoners niet begrijpen wat hij hiermee beoogt– zij volgen deze zinsconstructies niet. In mijn omgeving bevinden zich fervente gamers, daarom weet ik dat in games veel taal wordt gebruikt om spelers duidelijk te maken wat er van ze wordt verwacht. Kinderen en (jong)volwassenen die de taal niet machtig zijn, kunnen dergelijke games niet spelen. Zij snappen ook veel video’s niet. Laten we ze er weer bij betrekken. Te beginnen met het aanleren van leesplezier, zodat ze hun woordenschat vergroten en mee kunnen doen met de rest.


schrijver, uitgever, voorzitter Stichting Leesplezier

TBS

Denk ook aan resultaat

Het is een goede ontwikkeling dat advocaten zich specialiseren in tbs (Als je je cliënten niet in de gaten houdt, dan rotten ze weg, 3/2). Met name gedurende de tijd dat de cliënt in de kliniek zit, is een advocaat die ondersteunt en daarnaast samenwerkt met de kliniek van grote waarde. Maar ook vóór de mogelijke veroordeling speelt de advocaat een grote rol, met name als het gaat om de vraag of de cliënt wel of niet moet meewerken aan een onderzoek naar zijn psychische gesteldheid. Het gebruikelijke advies is: niet meewerken, zegt advocaat Ytsma. Want als je tbs krijgt opgelegd bestaat de kans dat je er levenslang zit.

Mij lijkt dat advocaten ook moeten meewegen dat de kans op levenslang verblijf in tbs-klinieken erg klein is. Het aantal longstayers bedroeg in 2017 102 en neemt voortdurend af. Maar vooral moeten zij meewegen dat recidive onder ex-tbs’ers geringer is dan onder ex-delinquenten. De kans om na twee jaar opnieuw in detentie te belanden is onder ex-gedetineerden 46 procent, en onder ex-tbs’ers 18,8 procent. Met andere woorden: laat advocaten niet alleen naar de korte termijn kijken bij het geven van advies.


forensisch psycholoog

Truijillo

Aanwinst

Bij dezen wil ik laten weten dat ik de columns van Carolina Trujillo zeer waardeer. Ik vind ze gevat, humoristisch en zeer relevant, een echte aanwinst.