Opinie

Klassiekers

Mijn neef zit in 6 vwo. Een echte bètaman.

Ik vraag hem hoe het met zijn Nederlandse leeslijst is. Wat leest hij op dit moment?

Hij bromt: „Lijmen slash Het been.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl