Alertheid in Limburg vanwege hoge stand van de Maas

Hoogwater In het stroomgebied van de Maas is veel regen gevallen. Er worden extra inspecties gehouden en keringen zijn gesloten.
Archiefbeeld. Hoogwater nabij Slot Loevestein in 2018.
Archiefbeeld. Hoogwater nabij Slot Loevestein in 2018. Foto Robin Utrecht/ANP

Het water in de Maas staat hoog en daarom is uit voorzorg een aantal maatregelen getroffen. Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben onder meer stuwen geopend en tijdelijke waterkeringen aangelegd. Er wordt rekening mee gehouden dat woningen nabij de rivier last kunnen krijgen van het water.

Het Waterschap Limburg heeft op verschillende plaatsen pompen geplaatst en een kering opgebouwd bij Arcen. Dijkwachten lopen extra controles, er worden extra inspecties uitgevoerd en systemen waarmee het waterniveau geregeld kan worden zijn waar nodig bijgesteld. De nieuwe keersluis bij Limmel is voor het eerst gesloten. Rijkswaterstaat gebruikt een kleurenschaal voor hoogwater die loopt van groen (geen bijzonderheden), via geel en oranje naar rood (zeldzaam gevaarlijk). In Limburg is momenteel sprake van code geel.

Het waterpeil in de Maas is hoog doordat er sinds zaterdag in het stroomgebied veel regen is gevallen, vooral in België en Noord-Frankrijk. Woensdagochtend verwerkte de rivier 1.705 kubieke meter water per seconde, dat cijfer stijgt naar 1.750 of 1.800 m³/s. Het zijn hoeveelheden die volgens Rijkswaterstaat eens in de drie tot vier jaar voorkomen. Inmiddels regent het niet meer, en de verwachting is dat het peil de komende nacht weer zal dalen. Zaterdag valt er nieuwe neerslag. Al met al ziet dijkgraaf Patrick van der Broeck er ook de voordelen van, schrijft hij op Twitter. „Als je buiten werkt (…) is al die regen balen, maar voor de grondwaterstand is het top!”