500 aanmeldingen bij meldpunt voor gedwongen adoptie

Gedwongen adoptie Het meldpunt is onderdeel van een onderzoek naar binnenlandse adopties tussen 1956 en 1984. In die periode werden vrouwen soms gedwongen hun kind af te staan.
Naar schatting werden 15.000 Nederlandse kinderen geadopteerd tussen 1956 en 1984.
Naar schatting werden 15.000 Nederlandse kinderen geadopteerd tussen 1956 en 1984. Foto Orbon Alija/Getty Images

Vijfhonderd mensen hebben zich tot nu toe aangemeld om mee te doen aan het onderzoek van het meldpunt afstand en adoptie. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) woensdag na berichtgeving van de NOS. Het meldpunt werd in oktober geopend om onderzoek te doen naar binnenlandse adopties tussen 1956 en 1984 waarbij vrouwen hun kind onvrijwillig afstonden, vaak onder druk van hun sociale omgeving.

Ongeveer de helft van de aanmeldingen is afkomstig van kinderen die zeggen dat ze zijn afgestaan. 25 procent komt van moeders die onder druk zijn gezet, de resterende aanmeldingen werden gedaan door vaders en hulpverleners. Minister Dekker is „blij verrast” met het aantal aanmeldingen, zegt zijn woordvoerder. Door met hen te spreken proberen onderzoekers „een verhaal op te tekenen uit die tijd”.

Lees ook dit interview: ‘Een jongen, zei de non, en toen werd hij weggehaald’

15.000 adopties

Uit verkennend onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen bleek in 2017 dat naar schatting 15.000 Nederlandse kinderen werden geadopteerd tussen 1956 en 1984. Dit is de periode tussen het van kracht gaan van de adoptiewet en legalisering van abortus. Vrouwen stonden hun kind vaak af onder grote druk of dwang van hun sociale omgeving en hulpverlening, omdat zij bijvoorbeeld ongehuwd zwanger raakten.

Minister Dekker kondigde vorig jaar een onderzoek aan om meer duidelijkheid te krijgen over de situaties van vrouwen die afstand deden van hun kind. De regering wil duidelijker in beeld te brengen hoe adopties verliepen, wat er misging en wat daarbij de rol was van de overheid. Het meldpunt is tot juni geopend.