Opnieuw stijging aantal studenten pabo en verpleegkunde

Tekorten De stijging van het aantal mannelijke studenten aan de pabo was groter dan bij de vrouwen. In Nederland is een ernstig tekort aan verpleegkundigen en basisschoolleraren.
Vooral het aantal mannelijke studenten aan de pabo is toegenomen.
Vooral het aantal mannelijke studenten aan de pabo is toegenomen. Foto Lex van Lieshout/ANP

Het aantal studenten dat voor een opleiding tot verpleegkundige of basisschoolleraar kiest, is dit studiejaar opnieuw toegenomen. De Vereniging Hogescholen meldt dat dinsdag. Bij de pabo steeg het aantal studenten in studiejaar 2019/2020 met 452 (9,5 procent), bij verpleegkunde met 485 (8 procent).

Het basisonderwijs kampt de komende jaren met een tekort van 4.200 leerkrachten. Ook in de verpleegkunde is veel personeel nodig. Opvallend is dat bij de pabo-opleidingen de stijging bij de mannen groter is dan de bij de vrouwen. Dat komt volgens de Vereniging Hogescholen omdat veel hogescholen zich inspannen om specifiek mannen aan te trekken. In het basisonderwijs werken veel meer vrouwen dan mannen. Een aantal pabo’s heeft de verplichte kleuterstage afgeschaft omdat die veel mannen leek af te schrikken.

Maurice Limmen, de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, zegt in een persverklaring dat de stijging van het aantal studenten geen oplossing is voor het acute lerarentekort omdat zij pas over vier of vijf jaar aan het werk gaan. Hij spoort hogescholen aan meer werk te maken van zij-instroomtrajecten. Dat zijn studenten die bijvoorbeeld vanuit een ander beroep een verkorte pabo-opleiding gaan doen.

Lees meer over het tekort aan leraren: Het lerarentekort is een ‘nationale ramp’

Natuur- of scheikundeleraar meeste kans op baan

Uitkeringsinstantie UWV maakte dinsdag bekend dat studenten die kiezen voor een hbo-opleiding tot natuurkunde- of scheikundeleraar de meeste kans hebben op een baan. Bij de universitaire opleidingen bieden tandheelkunde en fiscale economie de hoogste garantie op arbeidsmarktsucces.

Het minste kans op een baan hebben op hbo-niveau studenten van dans- en kunstacademies. Bij universitaire opleidingen moeten afgestudeerd archeologen of letterkundigen gemiddeld het vaakst zoeken naar werk. De analyse naar de arbeidsmarktpositie van hbo-opleidingen en universitaire opleidingen van UWV is gebaseerd op het jaarlijkse onderzoek naar baankansen van Elsevier en het Amsterdamse onderzoeksbureau SEO Economisch onderzoek.