Lokale omroepen wel vaker uitgedaagd door nieuwkomers

Uitzendconcessie AT5 Amsterdam heeft volgens het Commissariaat onvoldoende gemotiveerd waarom nieuwkomer C-Amsterdam de plek van AT5 niet zou kunnen innemen.

Uit de presentatievideo van omroep C-Amsterdam.
Uit de presentatievideo van omroep C-Amsterdam. Foto C-Amsterdam

En weer is het voortbestaan van AT5 onzeker. De Amsterdamse stadszender (sedert 1992) strijdt al een jaar om de subsidie en de zendvergunning met C-Amsterdam, een nieuwe omroep-in-oprichting die belooft de „pluriformiteit en diversiteit in de stad” beter tot zijn recht te laten komen.

Een speciale adviesraad sprak februari vorig jaar zijn enthousiaste voorkeur uit voor C-Amsterdam. Maar het college en de gemeenteraad gingen in juni lijnrecht in tegen dit advies en trokken partij voor AT5. De strijd leek beslist. Maar nu eist het Commissariaat voor de Media (CvdM) een betere toelichting voor die keuze. Aangezien de toezichthouder officieel de uitzendconcessie moet verlenen, de vergunning voor het tijdvak 2019-2024, ligt de uitkomst nu toch weer open. Het is ongebruikelijk dat het Commissariaat een gemeentebesluit over een lokale omroep niet overneemt. Dit doet het alleen als het de besluitvorming niet deugdelijk acht.

AT5 is overigens niet de Amsterdamse zendgemachtigde; dat is de Publieke Omroep Amsterdam (POA) die zijn nieuwsvoorziening uitbesteedt aan productiebedrijf AT5. Daarnaast beheert POA onder meer de open zenders van Salto. De gemeente Amsterdam betaalt jaarlijks 3,7 miljoen euro aan POA, daarvan gaat 2,8 miljoen naar AT5. De raad heeft tot 9 maart om met een beter onderbouwde toelichting te komen.

Ruzie in de tent

Volgens Marc Visch van de NLPO, vertegenwoordiger van de 250 lokale omroepen in Nederland, komt het wel vaker voor dat een lokale omroep wordt uitgedaagd door een nieuwkomer. „Meestal is er ruzie in de tent en splitst een deel zich af om een nieuwe omroep te beginnen. Maar bijna altijd kiezen de gemeenten voor de bestaande omroep, puur omdat die zich al bewezen heeft.”

Dat het CvdM de keuze van de gemeente niet klakkeloos overneemt, komt volgens hem bijna niet voor. De gemeente Leiden koos in 2018 voor de zender Sleutelstad (omroep Lorelei) en niet meer voor Unity (Holland Centraal). Ook toen wilde het CvdM een betere onderbouwing hebben van het besluit.

De 250 lokale omroepen hebben het financieel moeilijk, zo heeft de Tweede Kamer bij herhaling aangekaart. Visch: „Verschillende gemeenten komen niet aan de wettelijk vastgestelde subsidie, omdat ze gewoon geen geld hebben. Als ik zou moeten kiezen tussen versterking van de lokale omroep of het oplossen van de problemen in de jeugdzorg, zou ik het ook wel weten.”

Daarom heeft de NLPO het plan geopperd om het Rijk de omroepen te laten betalen. Volgens het plan zouden na een fusiegolf tachtig streekomroepen overblijven, die samen dertig miljoen van het rijk en tien miljoen van de gemeentes krijgen. Met andere inkomsten erbij opgeteld, zou iedere omroep dan van een gezonde 8,8 ton per jaar kunnen leven.

Minister Slob (Media, ChristenUnie) ziet niets in dit plan. Wel heeft hij 6 miljoen euro uitgetrokken om twee jaar lang een experiment met twintig streekomroepen te ondersteunen. Dit geld wordt vanaf maart uitgekeerd via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. AT5 zit ook in dit project.