Brieven

Geen enkele kerncentrale maakte ooit winst

Foto Reuters

In zijn pleidooi voor kernenergie gaat André Wakker wel heel kort door de bocht (Kernenergie afschrijven is kortzichtig, Brussel, 23/1). Van de 674 nucleaire centrales op deze aardbol heeft er geen enkele ooit winst gemaakt. Integendeel, als zij in handen waren geweest van particuliere ondernemingen hadden zij gemiddeld een verlies van 5 miljard euro opgeleverd. Dat is nog zonder de kosten voor ontmanteling van de centrales en de opslag van nucleair afval. Deze centrales zijn dan ook meestal tot stand gekomen op basis van militaire en politieke overwegingen met zware staatssteun. Op de tweede plaats zijn de kosten van het bouwen van een nieuwe centrale zo hoog, dat geen enkele elektriciteitsmaatschappij het risico zal durven te lopen er een te bouwen en te exploiteren. De bouw van een kerncentrale zou dan opnieuw forse staatssubsidies en een rekening bij de belastingbetalers betekenen.

Wakker verwijst naar de zogenaamd lage prijs van de elektriciteit in Frankrijk. Die prijs wordt niet door de markt bepaald, maar vastgesteld door de Franse regering en fors gesubsidieerd met staatsinvesteringen in de sector. De prijs is ook ‘laag’ omdat de kosten van toekomstig onderhoud, ontmanteling van de centrales, verzekeringskosten en opslag van afval niet zijn meegenomen. Ook in Finland is de bouw van kerncentrales lang niet meer zo onomstreden als twintig jaar geleden. De bouw van de vijfde centrale, begonnen in 2005, is inmiddels ver over tijd en nog niet klaar. De hoofdaannemer bij de bouw van deze centrale verwacht een verlies te lijden van 2,3 miljard op een project dat oorspronkelijk was begroot op 3,2 miljard euro. De uiteindelijke kosten zouden weleens meer dan 7 miljard euro kunnen zijn.