Beschermde natuur

Provincie mag nog geen herten afschieten in ‘Oostvaarders’

De provincie Flevoland mag voorlopig geen edelherten afschieten in de Oostvaardersplassen. De provincie had daarvoor een ontheffing verleend, maar daartegen is bezwaar aangetekend. De bezwaarmakers krijgen nu wat meer tijd om er inhoudelijk op te reageren, zo heeft de voorzieningenrechter maandag bepaald. De ontheffing waarover geprocedeerd wordt, zou ingaan vanaf 1 januari dit jaar maar was onvoldoende onderbouwd, oordeelde de rechter in november. De provincie wil het aantal edelherten in het natuurgebied terugbrengen tot 490. Flevoland besloot hiertoe op advies van de commissie-Van Geel, met als doel hongersterfte in de winter te voorkomen. Volgens een telling van Staatsbosbeheer eind oktober waren er nog 1.525 herten in de Oostvaardersplassen. (NRC)