Opinie

Baudet redt Nederland

Frits Abrahams

Thierry Baudet is op de website van zijn FVD „een nieuw experiment” begonnen, zo vertelt hij trots in zijn inleiding bij een eigen wekelijks journaal: het FVD Journaal. Met een heuse leader, een muziekje en een foto van het Binnenhof als decor. Het is net echt.

Daarna neemt nieuwslezer Baudet het woord om het 23 minuten lang – de duur van dit journaal – nauwelijks meer af te staan. „Ik wil beginnen met te zeggen dat het leuk is dat u niet naar het NOS Journaal kijkt, maar naar het FVD Journaal”, glimlacht hij. Rob Trip zal beseffen dat hij er vanaf nu een zware concurrent bij heeft.

De onderwerpen van het FVD Journaal: de Brexit, het coronavirus, de Postcode Loterij, het anti-autobeleid in Amsterdam en „Forum als grootste ledenpartij”. Rob Trip mag dan in de ogen van elke rechtgeaarde FVD’er een vuile, linkse hond zijn, zelf heeft de presentator van het FVD Journaal geen probleem met de eigen partijdigheid.

Hij looft onvervaard de Brexit: „Wat ben ik jaloers op de Britten, wat bewonder ik ze dat ze de moed hebben gehad om te kiezen voor vrijheid en democratie. (…) Ik denk dat het economisch en democratisch heel goed zal gaan met Engeland. Ik verwacht grote groei!”

De nieuwe nieuwslezer kijkt ook nog even terug op zijn recente debat over de linkse partijdigheid van de Nederlandse rechters met Rob Jetten van D66 in Nieuwsuur. Hier moet hem iets van het bezwaarde hart. Die Jetten en ook die interviewer [Mariëlle Tweebeeke] waren „zo gespannen en hakketakkerig” geweest. Hij, Baudet, zou in plaats daarvan zo graag een goed debat willen hebben, maar niemand lijkt daarvoor te voelen. Het bedroefde hem zeer: hij deed zijn uiterste best, maar anderen versjteerden het steeds.

Ik begreep wat hij bedoelde, want ik had dat debat ook gezien. Jetten is iemand die met stevige argumenten ouderwets serieus wil discussiëren, terwijl Baudet net als Geert Wilders meer iemand van de demagogische herhaling is: Nederlandse rechters zijn linkse, politieke activisten. Hij debatteert niet, hij poneert – en als hij luistert doet hij dat zoveel mogelijk met een smalend lachje.

Dat eerste FVD Journaal werd op 31 januari uitgezonden. Helaas is het niet meer helemaal up-to-date omdat het interessantste onderwerp over de FVD van die dag ontbreekt. Dat is de tweet die Baudet ’s avonds zou versturen: „Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land!”

Er ontbreken maar twee woorden in deze tweet – beruchte woorden die Wilders al eerder heeft ontlokt aan zijn aanhangers: „Minder! Minder!” Ik moest aan een opmerking van Baudet uit zijn Journaal denken: „Wij willen een movement zijn waar de hele samenleving bij betrokken is.” Jawel, Baudet als redder des vaderlands.

Inmiddels wordt het treinincident op internet aangevochten door mensen die beweren dat ze getuige waren. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk zolang die dierbare vriendinnen van Baudet geen opening van zaken geven. Ik mag aannemen dat het FVD Journaal het incident in de komende uitzending onpartijdig geheel tot op de bodem zal uitzoeken.