Brieven

Brieven 1/2/2020

jonge verdachten

Hou op, zeg

Kinderen die de wet overtreden zouden worden getraumatiseerd door één of meer dagen in een politiecel (‘Sluit kinderen na overtreding niet meer op in politiecellen’, 29/1). Wat een onzin. Ieder kind vanaf een jaar of tien weet dat stelen niet mag, net als mensen overvallen of met messen dreigen. Het lijkt me juist een goede opvoeding wanneer de eerste ontmoeting met justitie onaangenaam is. Dan is de kans groter dat dat meteen de laatste is.

Coronavirus

Hoger sterftecijfer

NRC schrijft over het coronavirus: „Een simpele rekensom op basis van de officiële Chinese rapportages leert dat ongeveer 3 procent van de patiënten aan de ziekte overlijdt” (Wat weten we over het Wuhan-coronavirus, 27/1) Als je het aantal sterfgevallen dat zondagavond bekend was (ongeveer 80) deelt door het aantal besmettingen (ongeveer 2700), kom je inderdaad op 3 procent. Maar dan reken je de besmette mensen die nog zullen sterven niet mee. Een betere indicatie is om het aantal sterfgevallen te delen door het aantal besmettingen van bijvoorbeeld vier dagen eerder, in dit geval 547. Dat geeft een sterftecijfer 15 procent – wat overeenkomt met het mortaliteitspercentage van de eerste 41 patiënten in Wuhan. Dat is geen flinke griep.

Excuses

Een dooddoener

Excuses na 75 jaar? Klinkt en lijkt mooi, maar stelt niets voor. Een excuus maak je zo snel mogelijk nadat je weet dat je fout zat. En dat geldt ook voor de Nederlandse staat. Waarom heeft dit zo lang moeten duren? De meeste overlevenden van de Holocaust zijn er niet meer, en de weinigen die er nog wel zijn, geven, met alle respect voor hun hoge leeftijd, bijna geen tegengas meer. Zo is het aanbieden van excuses nu een nietszeggende dooddoener.

WO II

Niet zo ‘neutraal’

Goed dat er ook over andere in de oorlog bezette landen bericht wordt (België, Frankrijk en Denemarken) (‘Overheid dacht met gering kwaad groot kwaad te voorkomen’, 28/1). Maar dan ook over neutrale landen Zwitserland en Zweden: als die Duitsland niet geholpen hadden door ijzererts, staal, munitie en ander ‘oorlogstuig’ te leveren, zou de oorlog veel korter geduurd hebben. Dan waren veel doden bespaard gebleven.

Europese unie

Trek je lessen, NL

De huidige politieke elite heeft de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Ik gun ze dat gemis van harte, want het is geen fijne ervaring geweest. Europa – dat eeuwenlang het slagveld was waarop soldaten hun leven gaven – kwam tot rust door de EU. Maar ja: ‘ieder voordeel heb z’n nadeel.’ Ondanks dat de staat de mogelijkheid houdt zelf wetten en regelgeving te maken, hindert de centrale regelgeving kennelijk de geldingsdrang van de eigen politici en dan wordt er al snel gemord over de Brusselse ambtenarij. Dat gebeurt niet alleen bij ons. De Oostenrijkse schrijver Robert Menasse merkte dat in zijn vaderland ook op. Onterecht – het ambtenarenapparaat van Wenen bleek veel groter dan dat van de EU. Het landsbelang is veel beter gediend met een sterke EU dan met een sterke behoefte van individuele politici om als belangrijk over te komen.

Hokjesdenken

Ieder wil een hokje!

Spot on!, het stuk Wij zijn verzot op hokjesdenken (30/1). Het voortdurend naar je eigen identiteit moeten zoeken, creëert onrust. Mensen willen ergens bijhoren. Maar als die groep minder zichtbaar is of minder makkelijk te vinden, omdat het hokje niet meer bestaat, wat dan? Zou wel eens een belangrijke reden kunnen zijn voor de toename in eenzaamheid en burn-outs. Dit verdient nader onderzoek.


via nrc.nl

Ouderenzorg

Draag ze op handen

„Nederland vergrijst in een dusdanig tempo dat de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen niet op peil kan blijven”, zegt ouderenzorgkoepel Actiz (‘Achteruitgang kwaliteit verpleeghuizen onvermijdelijk, 29/1). Wáárom? Ziet Nederland ouderen nog wel als degenen die de grondslagen legden van de huidige welvaart en dus op handen gedragen zouden moeten worden? Láát het geld kosten ter wille van de menswaardigheid die ons land wil hoog houden. Als zich een soortgelijke verslechtering zou voordoen op de kinderopvang, schreeuwden jonge ouders moord en brand. Wie is die stem voor ouderen?

Arbeidsmarkt

Cultuur verschraalt

Heel goed dat de vaste baan bij de commissie-Borstlap weer centraal staat (Hervorming flexwerk nog lang niet in zicht, 25/1). Maar wat moeten mensen voor wie er geen baan bestaat? Romanschrijvers, vertalers, componisten, beeldend kunstenaars. Balletdansers, toneelspelers en fotografen zitten in hetzelfde schuitje. Zij hebben de belastingvoordelen hard nodig om een ziektekostenverzekering, een pensioenregeling of een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te kunnen sluiten. Zij hebben geen werkgever om bij te dragen. Opnieuw valt er een klap in de culturele sector, die al zoveel is verschraald na de bezuinigingen van 2010.