Sonnet met horrordieren

waarin het Wuhan-coronavirus zich over de wereld verspreidt

Gebroed van satan brengt de jongste dag. Het was de rat die ooit de pest verspreidde in jammerlijke, lang vervlogen tijden en overal weerklonk het rouwbeklag.

Nu zijn het horrordieren als de slang en vleermuizen die een mysterieuze, gloednieuwe ziekte onder de nerveuze bevolking brengen. Mensen zijn doodsbang.

Met boetprocessies trachtte men de pest te stoppen, maar de ziekte werd ironisch genoeg juist daardoor wijd en zijd verbreid.

De wereld is vandaag een mierennest, waar duizend vluchten vliegen. Het demonisch gebroed is mens met zijn mobiliteit.

28 januari 2020

Ilja Leonard Pfeijffer schrijft elke twee weken een sonnet naar aanleiding van de actualiteit.