‘Internationale’ politiechefs naar huis gestuurd

Politie Bij het landelijke politiekorps loopt een onderzoek naar misstanden op de internationale afdeling. Nu al moeten drie chefs hun functie neerleggen.

Bij het zogeheten Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC) van de nationale politie rommelt het al tijden.
Bij het zogeheten Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC) van de nationale politie rommelt het al tijden. Foto ANP

De drie chefs van de afdeling die bij de Nationale Politie belast is met internationale informatie-uitwisseling en samenwerking moeten wegens interne onrust en spanningen binnen het korps gedwongen hun functies neerleggen.

De medewerkers van het zogeheten Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC) in Zoetermeer zijn donderdagmiddag door de tweede man van de Landelijke Eenheid, Willem Woelders, geïnformeerd over het wegsturen van de drie leidinggevenden. Volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid (5.000 werknemers) is op de afdeling LIRC „de situatie al enige tijd en in toenemende mate onrustig. Bij LIRC werken 180 mensen. Daarnaast zijn de verhoudingen binnen de leiding van het LIRC gespannen”. Volgens de politie is ingegrepen om te voorkomen dat de spanningen „ten koste gaan van het welzijn van de medewerkers, de samenwerking in het team en de kwaliteit van het werk”.

Vriendjespolitiek

Eind vorig jaar werd al bekend dat een hoogoplopende vertrouwenscrisis tussen politieagenten van de Landelijke Eenheid in ernstige mate het inlichtingenwerk belemmerde van deze politiedienst die belast is met de aanpak van de zware misdaad en terrorisme. Agenten klagen over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik, gesjoemel met declaraties en discriminatie door leidinggevenden van de politie. Door interne spanningen is de internationale informatie-uitwisseling en het aansturen van de vijftig liaison-officers die in 33 landen werken in de problemen gekomen. Lopende onderzoeken en het afschermen van de identiteit van informanten zouden volgens politieagenten gevaar lopen.

Deze maand is de Inspectie Veiligheid en Justitie onder leiding van de per 1 januari aangetreden nieuwe inspecteur-generaal Henk Korvinus begonnen aan een oriënterend onderzoek naar mogelijke misstanden. De inspectie doet een omvangrijk onderzoek dat zich na klachten van een vijftiental politieagenten van de Landelijke Eenheid „richt op incidenten rond onprofessionele omgang met bronnen en informanten en op machtsmisbruik en intimidatie”, aldus een woordvoerder van de politie.

Klagers binnen politiekorps worden bij onderzoek op een geheime locatie gehoord

Twee informanten zouden volgens agenten om het leven zijn gekomen omdat hun identiteit uitlekte naar de onderwereld door slecht runnen. Ook wordt onderzocht of een belangrijke informant uit het criminele milieu tien jaar geleden een baan kon krijgen bij de Nationale Recherche, doordat zijn runners van de Landelijke Eenheid nalieten te melden dat hij een criminele bron was. Een paar jaar later werd hij gearresteerd en veroordeeld omdat hij als rechercheur op grote schaal politie-informatie bleek te verkopen. Omdat de klagers bang zijn dat hun identiteit uitlekt binnen het politiekorps, zullen ze door de inspectie op een geheime locatie worden gehoord.

Op verzoek van de eenheidsleiding en in overleg met de Ondernemingsraad is bovendien het bedrijf KPMG gevraagd „een cultuuronderzoek te doen” naar de dienst die belast is met de internationale informatie-uitwisseling binnen de politie. „Dit onderzoek bekijkt of en in welke mate er onder andere sprake is van ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Ook moet het inzichtelijk maken in hoeverre de huidige cultuur bijdraagt aan het ontstaan en voortduren van dit gedrag”, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.

Zelfdoding agent

Er loopt ook nog een onderzoek binnen de Landelijke Eenheid dat wordt uitgevoerd door het bureau Veiligheid Integriteit en Klachten. Zij bekijken of er een oorzakelijk verband is tussen de zelfmoord van politieagent Mike Versteege, in december vorig jaar, en de door hem eerder geuite klachten over spanningen op het werk.

Lees ook over het treiteren van de agent die zelfmoord pleegde

De woordvoerder van de politie zegt dat „op basis van de uitkomsten” van alle lopende interne onderzoeken gewerkt zal worden „aan structurele verbeteringen”.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl