Opinie

Rechtbank

In 010

Rijen, rijen, overal rijen. Voor de zittingszalen, bij de gidsen, zelfs voor de koffie-automaat. Nooit was het zó druk bij de rechtbank Rotterdam als vorige zaterdag. Om tien uur, bij het begin van de open dag, stond er al een file voor de deur.

Een uurtje later gaf ik me op voor de rondleiding door het cellencomplex. Pas om half twee zou er een mogelijkheid zijn. „O, u bent alleen? Dan probeer ik u er om half twaalf wel even tussen te proppen.”

In sneltreinvaart volgde de bezichtiging van het raamloze complex, waar verdachten verblijven in afwachting van hun rechtszitting. „Hier de groepscel, daar hebben we er drie van. Daar een éénpersoonscel, daarvan tellen we er 26”, vertelde de parketpolitie. „Veel verdachten simuleren claustrofobie, maar dat wordt meteen door de dienstdoende arts gecontroleerd.”

Een deur verder bleek dat de rechtbank haar best had gedaan om aan de open dag een actueel stedelijk tintje te geven. Rechter Jacco Janssen legde in een filmpje een vonnis uit in verband met het recente sisverbod. Een jongen had naar acht vrouwen geroepen: hé, ga je mee naar de South Side? Daarbij kushandjes werpend en zich steeds dichter in hun richting bewegend. „Geen vrijheid van meningsuiting”, vond de rechter, „want er was sprake van achtervolging en gestaag aanspreken.”

Een zittingszaal verderop een nagespeelde zaak, ook weer herkenbaar voor de grotestadsbewoner. Gepensioneerd echtpaar gaat op cruisevakantie, geeft de huissleutel aan wietminnende zoon, die op zolder vervolgens een hennepplantage begint. De burgemeester sluit de woning voor drie maanden. Terecht, vonniste bestuursrechter Ilse Bouter in kort geding, want de bewoner blijft verantwoordelijk voor zijn eigen huis. De opeengepakte bezoekers waren het, zo bleek uit een peiling, bijna unaniem met haar eens.

Een wetsgetrouw volk, dat moet u deugd doen, vroeg ik Ilse Bouter. „Ze krijgen in elk geval een idee van hoe het er op zitting aan toegaat”, reageerde ze. „Dat is belangrijk voor een goed begrip van de rechtspraak.” Daaraan toevoegend: „In feite is het op de rechtbank elke dag open dag.”

In totaal zouden er meer dan drieduizend bezoekers komen. Eén vraag bleef hangen: hoe controleer je claustrofobie?