Inspectie

Gevangenissen hebben tekort aan zorgpersoneel

Justitiële instellingen hebben problemen met het vinden en behouden van geschikte zorgmedewerkers. Er is met name een tekort aan gezondheidszorgpsychologen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een verslag dat woensdag is verschenen. Ondertussen zien de gevangenissen juist een toename van het aantal kwetsbare gedetineerden, zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking, psychische problemen of een verslaving.

De inspectie voerde afgelopen jaar voor het eerst gesprekken met medewerkers en patiënten van alle gevangenissen, huizen van bewaring, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra in Nederland. Daaruit kwam naar voren dat zij te maken hebben met een „sterk complexer wordende doelgroep” waarvoor gekwalificeerde zorgmedewerkers lastig te vinden zijn. Dat komt volgens de inspectie deels door de huidige arbeidsmarkt. Ook zijn er wachtlijsten ontstaan voor psychiatrische gevangenissen en bij de opleiding tot justitieel geneeskundige. (NRC)