Brieven

Arbeidsmarkt: schuif niet alle misstanden af op ‘flexwerk’

Foto David van Dam

Naar aanleiding van het rapport van de commissie- Borstlap worden ‘misstanden’ op de arbeidsmarkt breed uitgemeten. Het zou gaan om ‘structurele tijdelijkheid’, uitbuiting, ontbreken van scholing en sociale zekerheid, onrechtvaardige behandeling, etc. Allemaal het gevolg van flexwerk? Dat is een eenzijdig, vertekend beeld van het ter beschikking stellen van personeel.

Neem het verhaal van Ali Farissi, opgetekend in NRC (Hervorming flexwerk nog lang niet in zicht, 25/1). Farissi werkt via een uitzendbureau al zestien jaar bij dezelfde fabriek. Het lijkt erop dat hij niet werkt voor een bij de NBBU of ABU aangesloten uitzendbureau. Was dat wel zo, dan zou dat uitzendbureau het ‘loonverhoudingsbesluit’ toepassen. Dat betekent dat Farissi hetzelfde loon dient te ontvangen als een medewerker van de fabriek in dezelfde functie. Tevens dienen alle loongerelateerde arbeidsvoorwaarden, zoals atv en reiskosten, die voor het personeel van de fabriek gelden, in het loon van Farissi verwerkt te worden. Het kan dus niet zo zijn dat de ‘collega’s’ meer verdienen. Hij is in vaste dienst van het uitzendbureau. Dat is zijn werkgever, die op basis van een goed personeelsbeleid met hem dient om te gaan. Wat is er mis mee in dienst te zijn van een gecertificeerd uitzendbureau? En via dat bureau verzekerd te zijn van vast werk en een vast inkomen? Veel uitzendbureaus geven hun medewerkers met de feestdagen een kerstpakket. Het is vervelend dat persoonlijke emoties (het gevoel ‘er niet bij te horen’) geknoopt worden aan een mogelijk niet juiste rechtspositie.


uitzendondernemer