‘Ik heb een ideaalbeeld van een hoender’

Is het veilig? Is het schoon? Fotograaf brengt de mensen in beeld die alles wat we gebruiken inspecteren.

Foto Marije Kuiper

Evert Visser (59) is keurmeester van hoenders en dwerghoenders bij de Kleindier Liefhebbers Nederland. Tijdens schoonheidswedstrijden beoordeelt hij de rashoenders van fokkers op hun silhouet, de vorm van de kam, de kleur van de veren, hun ogen en van het been, op verzorging en op conditie. Visser: „Ik heb een ideaalbeeld van een hoender in mijn hoofd, daar toets ik de dieren ter plekke aan.”

Visser stelt tijdens zo’n tentoonstelling een juryrapport van de hoenders op, zodat fokkers weten wat er beter kan, en wat er al goed gaat. „De kritiek is altijd opbouwend.” Het mooiste moment vindt Visser wanneer een hoender de perfectie benadert. „Dat is prachtig – dan overladen we een fokker met complimenten.”