Ggz

Overheid mag tarieven forensische zorg niet verlagen

Instellingen die op last van de rechter mensen met psychische stoornissen behandelen, mogen vooralsnog niet financieel worden gekort door de overheid. De rechtbank in Den Haag heeft acht grote instellingen uit de ggz, die onder meer tbs’ers behandelen, gelijk gegeven in hun bezwaren tegen tariefverlagingen. De Dienst Justitiële Inrichtingen, die de inkoop van forensische zorg regelt, had een maximumdagtarief ingevoerd en tarieven voor ambulante zorg verlaagd. De instellingen zeggen dat ze daardoor moeten bezuinigen op zorg, met mogelijke gevolgen voor de veiligheid van patiënten, behandelaars en de samenleving. (NRC)