Eilanden

Europese hulp aan Grieken bij vlot trekken asielstelsel

De EU gaat het aantal asielmedewerkers in Griekenland de komende maanden verdubbelen van vijfhonderd tot circa duizend mensen. Het extra personeel moet helpen de achterstand in asielprocedures terug te dringen, wat vooral op de Griekse eilanden heeft geleid tot overvolle migrantenkampen. Het Europese asielagentschap EASO ondertekende dinsdag een akkoord met Griekenland. De extra mankracht zal worden ingezet op acht locaties op het vasteland en op de eilanden. Doel is de zeventigduizend openstaande aanvragen sneller weg te werken. Het EASO-budget in Griekenland wordt uitgebreid van 27 miljoen euro in 2019 naar 35 miljoen in 2020. (Reuters)