Brieven

Brieven 29/1/2020

Dirk donker curtius

Zwak Thorbecke niet af

In de recensie van de biografie van Dirk Donker Curtius (Uit de schaduw van Thorbecke, 24/1) wordt de rol van Thorbecke bij de grondwetsherziening tamelijk afgezwakt, naar het lijkt om de rol van Donker daarmee te benadrukken. Die rol was zeker belangrijk, maar Thorbecke was wel degelijk voorzitter van de grondwetcommissie (en zelfs tevens secretaris). Thorbecke had bovendien al in 1844 met acht anderen (‘de Negenmannen’) zijn hervormingen als initiatief aanhangig gemaakt in de Tweede Kamer. Hij stond dus aan de wieg van de Grondwet van 1848. Dat de grondwetcommissie eensgezind was, is juist. Behalve Donker Curtius bestond die namelijk uit voormalige Negenmannen. Donker Curtius was pragmatischer dan Thorbecke en accepteerde bijvoorbeeld dat de Eerste Kamer getrapt en niet rechtstreeks, zoals Thorbecke wilde, werd gekozen. Hij loodste als minister de herziening bekwaam door het parlement. Dat doet echter niets af aan de betekenis van Thorbecke voor de Grondwet van 1848.

Onderwijs

Staak mee!

Aanstaande donderdag en vrijdag staken leerkrachten van basis- en middelbare scholen. Wij zouden zij aan zij met hen moeten staan en ook het werk moeten neerleggen. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk door achterblijvende salarissen, kortingen op financiering en een torenhoge werkdruk. Het gaat hier om het opleiden van de jongste generaties van ons land. Opdat zij worden voorbereid om hun plek te vinden in de maatschappij. Dit is onze gedeelde verantwoordelijkheid. Laat het de bv Nederland maar voelen!

Aanspreekvormen

Ook in Zuid-Afrikaans

In de rubriek Durf te vragen van zaterdag (25/1) werd de wijze waarop kinderen in Friesland hun ouders aanspreken geanalyseerd. Het zou mogelijk gaan om een unieke manier, waarbij ouders of andere gerespecteerde ‘intimi’ in de derde persoon worden aangesproken. In het Afrikaans komt het ook voor. In de winkel kan een vrouw aangesproken worden met: „Waarmee kan ek tannie help?”, of een man met: „Weet oom miskien hoe laat dit is?” Misschien wel overgenomen uit het Fries.

Rechterlijke uitspraken

En kernwapens dan?

De rechter doet allerlei uitspraken over politiek gevoelige kwesties (Worden ook onze rechters verkwanseld?, 25/1), maar de Nederlandse rechter heeft helaas geen probleem met schending van internationale verdragen als het om kernwapens gaat. De rechterlijke macht weigert zelfs om deze wapens te toetsen aan het internationale recht.

Tienduizend eisers die een proces tegen de staat hadden aangespannen kregen een botte weigering van de rechters. Terwijl op 10 november 1989 de Hoge Raad al uitspraak had gedaan dat de grondwet het de rechters niet verbiedt om te onderzoeken of een door het parlement al dan niet uitdrukkelijk goedgekeurd verdrag strijdig is met andere verdragen of andere volkenrechtelijke normen. Het voorbereiden van een oorlog met massavernietigingswapens waarbij de burgerbevolking tot doelwit wordt, is nou typisch zo’n ding waar het humanitaire internationale recht, sinds Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog, heel duidelijk over is.

Afval scheiden

Waar moet het heen?

Goed afval scheiden is voor consumenten enkel mogelijk als volkomen helder is welk afval waarheen moet (Afval scheiden moet, maar heel Nederland doet het anders, 24/1). Zorg dat op alle verpakkingen en producten standaard – en ook goed leesbaar – komt te staan waar het heen moet. Dat zal zeker helpen, een groot deel van de consumenten is immers beslist van goede wil. Dat moet de Rijksoverheid voor heel Nederland regelen, we kunnen hierin niet afhankelijk zijn van de goedwillendheid van producenten en verpakkers.