Brieven

Brieven

Foto Dieuwertje Bravenboer

NRC heeft de publicatie van ‘Het multiculturele drama’ van Paul Scheffer, twintig jaar geleden, waardig herdacht: uitstekende artikelen van de redactie (Heeft zich hier een multicultureel drama voltrokken?, 25/1) en van Paul Scheffer zelf (Migratie is maakbaar, 25/1). Het onderwerp wordt van veel kanten belicht, evenwichtig en genuanceerd. Wat een opmerkelijk verschil met de wijze waarop er op het Binnenhof over wordt gesproken. De integratie is volledig mislukt, immigratie en islamisering moeten worden gestopt, anders gaan onze cultuur en identiteit eraan. Of het is: lang leve de diversiteit en de inclusiviteit, integratie is een onmiskenbaar succes, critici discrimineren of zijn naïef. Partijen hameren voortdurend op één deel van de werkelijkheid en dan nog vaak sterk overdreven. Of erger: ze creëren hun eigen werkelijkheid. Parlementsleden doen in hun eenzijdigheid de complexe realiteit vaak geweld aan. Deze houding wordt nog versterkt door de dynamiek van partijpolitiek van het Binnenhof: de anti-immigratie partijen profileren zich ten koste van ‘de integratie is een succes’-partijen en vice versa. Zoals Wilders en Pechtold dat eerder deden ten koste van en met behulp van elkaar. Het bredere maatschappelijk debat is echter niet gebaat bij deze zichzelf versterkende politieke polarisatie. Welke partij durft zich de genuanceerde en evenwichtige NRC-benadering eigen te maken?


voormalig parlementslid D66