Brieven

Brieven 28/1/2020

MulticulturALISME (2)

Een kanttekening

Als niet-deskundige maar geïnteresseerde lezer het volgende: de vergelijking tussen schoolniveaus van kinderen met een Nederlandse en allochtone achtergrond, krijgt naar mijn gevoel een onnodig groot gewicht (Migratie is maakbaar, 25/1). In lageropgeleide sociale milieus – en dat geldt ook voor autochtone Nederlanders – ligt de gedachte aan verder leren veel minder voor de hand. De eerste generatie Marokkaanse en Turkse immigranten waren veelal laagopgeleid. Deze sociale factor krijgt, naar mijn mening, veel te weinig aandacht in cijfervergelijkingen. Bij mijn weten doet dat feit zich ook voor bij de vergelijking tussen Iraniërs en Somaliërs, waarvan het opleidingsniveau ook sterk verschilt. Bij de beoordeling van achterstanden, kan het daardoor lijken dat discriminatie op kleur en ras meer invloed heeft dan in werkelijkheid het geval is.

ASML

Je eigen graf graven

De commotie rondom levering van een chipmachine aan China (‘ASLM’ zet Nederland klem tussen VS en China, 22/1) doet me denken aan de apocriefe uitspraak van Lenin: de kapitalisten zullen je het touw verkopen waarmee je hen ophangt. ASML denkt dat het een niet in te halen voorsprong heeft. De geschiedenis staat echter bol van landen en bedrijven die hun niet in te halen voorsprong zagen verkruimelen tot grote achterstand. Als we toegeven aan China’s dreigingen met repressailes, verliezen wij onze vrijheid.

Mariniers (1)

Nieuw motto?

Het roemruchte Korps Mariniers kan zijn wapenspreuk Qua patet orbis (zo wijd de wereld strekt) beter veranderen naar Mane ex aqua (blijf uit het water).

Mariniers (2)

Neem maar ontslag

Het kabinet wil de mariniers niet in Vlissingen huisvesten omdat ze dan massaal weglopen. Dat is vervelend, maar niet anders dan in het bedrijfsleven, waar veel werknemers ook niet volgen als een vestiging ineens verhuist. Wie niet mee wil, neemt maar ontslag. In Vlissingen kunnen Zeeuwen zich tot marinier laten opleiden waarna het Korps weer op sterkte is. Een regering moet een rechte rug houden.

Mariniers (3)

Tweede kazerne

Als oud-commando-officier – nog in Roosendaal – pleit ik ervoor dat de mariniers, die immers als beroeps meestal buitengaats zijn, Doorn of Apeldoorn als centrale kazerne kiezen en Vlissingen als tweede kazerne voor oefeningen op water. Ze hoeven dan niet te verhuizen, maar zijn wel thuis in Vlissingen. Een marinier hoort bij het water!

Coronavirus

Sla harder alarm!

Bij het uitbreken van het dodelijke ebolavirus in 2014 in Congo sloeg de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) groot alarm en riep het een internationale gezondheidscrisis uit. Mogelijke dragers van het virus werden zonder meer in quarantaine geplaatst. Nu is er het coronavirus (Zeker 80 doden, Xi verlengt nieuwjaarsvakantie in China, 27/1) . Waar blijft nu het ferme WHO-standpunt?

Op vliegvelden worden passagiers op niet waterdichte wijze getest op basis van lichaamstemperatuur. Schiphol neemt zelfs geen enkele maatregel. Het ebolavirus was dodelijk maar bekend. Zouden niet juist vanwege de onbekendheid met het coronavirus de alarmbellen harder moeten rinkelen?

Brexit

Alles moet hetzelfde

De messcherpe analyse van Caroline de Gruyter (Brexit helpt de grondbezitters, 25/1) maakt duidelijk dat de Tories de ingrijpende Brexit van Boris Johnson slechts hebben omarmd om hun grondbezit, invloed en politieke macht veilig te stellen.

Ze doen hiermee recht aan de gevleugelde uitspraak van de edelman Tancredi uit de roman De Tijgerkat: „Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles veranderen”.