Spanje en Marokko gaan onderhandelen over grondstofrijke onderzeese vulkaan

Spanje en Marokko hebben hun ruzie over de onderzeese vulkaan Tropic Seamount voorlopig bijgelegd. De Marokkaanse regering heeft beloofd te zullen onderhandelen over de grenzen van de territoriale wateren rond de Canarische Eilanden, de Spaanse archipel voor de kust van Marokko.

In aanloop naar een al gepland ministersoverleg tussen beide landen in Rabat liep de spanning vorige week op. Dit nadat het Marokkaanse parlement een wet aannam die de maritieme grenzen van het land eenzijdig oprekte. Dit betreft niet alleen een gebied voor de kust van de door Marokko bezette Westelijke Sahara, maar ook een zone bij de Canarische Eilanden. Daarbinnen valt ook de op 970 meter diepte liggende uitgedoofde vulkaan. En dat is niet zomaar een onderzeese berg.

Drie jaar geleden is uit een Brits- Spaanse verkenningsmissie gebleken dat de zeebodem hier voldoende kobalt kan bevatten om batterijen voor honderden miljoenen elektrische auto’s te maken. Verder zou er een enorme hoeveelheid tellurium aanwezig zijn, dat gebruikt wordt in zonnepanelen.

Onder internationaal recht kunnen landen hun zeegrenzen niet eenzijdig vaststellen buiten de minimale 12 zeemijl van territoriale wateren. Madrid en Rabat bereikten nooit overeenstemming over de grenzen rond de Canarische Eilanden. Nu hebben ze afgesproken dat alsnog te doen – met Tropic Seamount als inzet. Mocht er geen akkoord komen, dan kunnen ze zich wenden tot het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. (NRC)