Grote steden willen vierdaagse lesweek als oplossing lerarentekort

Lerarentekort Schoolbesturen in Amsterdam stellen voor om de vijfde lesdag op te vullen met vakken en activiteiten die niet door leraren gegeven hoeven te worden.
Het lerarentekort is in de grote steden al groot en neemt de komende jaren verder toe.
Het lerarentekort is in de grote steden al groot en neemt de komende jaren verder toe. Foto Jerry Lampen/ANP

Basisscholen moeten de mogelijkheid krijgen om een vierdaagse lesweek in een vijfdaagse schoolweek in te voeren als oplossing voor het lerarentekort. Dat staat in noodplannen voor het basisonderwijs die schoolbesturen in Den Haag en Amsterdam dinsdag aan minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) hebben gestuurd.

In het conceptnoodplan van Amsterdam staat dat de vijfde lesdag niet komt te vervallen, maar wordt ingevuld door een externe kracht die geen onderwijzer is maar wel vakkennis heeft. De scholen willen dat 20 procent van de lestijd wordt ingevuld door zo’n professional zonder lesbevoegdheid. Zij mogen dan alleen vakken geven die niet tot het kerncurriculum behoren, zoals sport en kunst.

Scholen stellen voor dat ze zelf kiezen wie zij daarvoor inschakelen, maar dat de medezeggenschapsraad ermee akkoord moet gaan. Basisscholen in Den Haag pleiten voor een soortgelijke oplossing. Ook in Rotterdam willen scholen een deel van de schoolweek kunnen inrichten met verdiepende activiteiten.

Lees ook: Het lerarentekort lijkt resistent tegen welk beleid dan ook

9 miljoen euro extra

Maandag zei Slob aan de grote steden nog eens 9 miljoen euro extra toe. Eind vorig jaar maakte het kabinet al 450 miljoen extra vrij. Daarbij overweegt Slob nu een versoepeling van de regels, zodat het mogelijk wordt professionals die geen leerkracht zijn in te schakelen. Naar schatting komt het basisonderwijs volgend jaar 2.409 voltijdbanen aan leraren en directeuren tekort.

In de grote steden zijn de tekorten het grootst. Den Haag komt 11 procent van het benodigde aantal leraren tekort, Amsterdam 11,6 procent. „Het is duidelijk dat de toenemende problematiek in het onderwijs een groot risico vormt voor de kansen van de Haagse leerlingen en daarmee voor de toekomst van de stad”, schrijven de Haagse besturen in het noodplan.

De schoolbesturen vragen om een grotenstedentoeslag zodat ze leraren die in de grote stad willen werken, meer kunnen betalen. Ook willen ze een toeslag voor scholen waar meer leerlingen met een achterstand naartoe gaan. Juist die scholen hebben de meeste moeite om leraren te trekken. De noodplannen voor Utrecht en Almere volgen later.