Minister De Jonge in gesprek over toekomst ‘technisch failliete’ Hoenderloo Groep

Maandag overlegt zorgorganisatie Pluryn met minister De Jonge (VWS) over de toekomst van de Hoenderloo Groep, een jeugdzorginstelling die met sluiting bedreigd wordt.
Tientallen medewerkers van de Hoenderloo Groep voerden afgelopen week actie voor de deur van het hoofdkantoor Pluryn in Nijmegen. Zij zijn boos om de sluiting van Hoenderloo Groep.
Tientallen medewerkers van de Hoenderloo Groep voerden afgelopen week actie voor de deur van het hoofdkantoor Pluryn in Nijmegen. Zij zijn boos om de sluiting van Hoenderloo Groep. Foto Marcel Krijgsman/ANP

Een ruime Kamermeerderheid riep de minister afgelopen donderdag op alternatieven te onderzoeken voor sluiting van de bijna 170-jarige jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep. Deze maandag gaat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) daarover in gesprek met zorgorganisatie Pluryn, die van de „technisch failliete” instelling af wil. Op locaties in Hoenderloo en Deelen worden ruim tweehonderd jongeren met complexe problemen opgevangen. Die moeten in het geval van sluiting elders worden ondergebracht.

Intussen woedt er een strijd over waar het mis ging met de organisatie. Zo heeft de Medezeggenschapsraad van het Hoenderloo College, de onderwijstak, vorige week het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd. De MR rept van „onbehoorlijk bestuur” en „falend toezicht”.

Kritisch rapport

In een brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS licht de MR dit besluit toe. Het ontbrak volgens de brief al jaren aan „structurele aansturing”. De MR ziet haar bevindingen weerspiegeld in een uiterst kritisch rapport van de Onderwijsinspectie, dat momenteel als concept bij het bestuur van Pluryn ligt. In het rapport wordt de bevlogenheid en betrokkenheid van de medewerkers geprezen, maar tegelijk van „zwalkend beleid” gesproken. „De sturing op de kwaliteit van het onderwijs is niet op orde en het bestuur zorgt evenmin voor deugdelijk financieel beheer.”

Volgens de MR gaf de Raad van Toezicht tegenover hen aan „pas door het rapport van de Onderwijsinspectie te hebben begrepen wat er precies van hun verwacht werd”. Het is volgens de MR dan ook van belang dat het eind vorig jaar aangetreden bestuur ook beter toezicht krijgt. Armand Höppeners, waarnemend voorzitter van de RvT, erkent dat het toezicht tekort heeft geschoten. „Als je het rapport van de Inspectie leest, kun je moeilijk volhouden dat we dat goed gedaan hebben.”

Medewerkers van de Hoenderloo Groep voerden deze vrijdag 24 januari onder aanvoering van de FNV actie voor het openblijven van de gespecialiseerde zorginstelling. Ze legden ruim tweehonderd pakketten voor de deur van het hoofdkantoor neer, „omdat jongeren het gevoel hebben als pakketjes worden rondgeschoven”.