Taxonomie

Kolibrie raakt verzeild in soortendebat

Foto Luis Acosta / AFP

Een kleine violetoorkolibrie (Colibri cyanotus) maakt zich op om al klapwiekend zijn snavel en tong in een trompetbloem te steken om er nectar uit te halen. De foto werd genaakt in Boquete op de flanken van de vulkaan Barú in Panama. In het vogelrijke Panama leven wel zestig soorten kolibrie’s.

Onder taxonomen bestaat overigens nog discussie of de kleine violetoorkolibrie wel mag worden aangemerkt als aparte soort. De vogel die zich thuisvoelt in de hooglanden van Midden-Amerika is een afsplitsing van de Mexicaanse violetoorkolibrie (Colibri thalassinus). Uiterlijk lijken deze soorten sterk op elkaar, maar hun leefgebied verschilt. De kleine violetoorkolibrie wordt op zijn beurt ook weer onderverdeeld in vier ondersoorten, waarvan alleen Colibri cyanotus cabanidis in Panama voorkomt. Juist die ondersoort zou volgens sommige ornithologen beter ingedeeld kunnen worden bij de Mexicaanse moedersoort.

Kolibrie’s hebben een zeer snelle vleugelslag waardoor ze in de lucht kunnen blijven stil hangen. Als enige familie binnen de vogels kunnen kolibrie’s bovendien ook achteruit vliegen – wel handig als je met je lange snavel diep in een bloem zit.