Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

‘Schaamte’ was het buzzword in onze mailbox deze week. Meer specifiek: vliegschaamte. U schreef massaal over een stuk in de zaterdagkrant waarin NRC’s luchtvaartredacteur uitlegde dat ondanks oproepen om minder te vliegen, het aantal vliegreizen alleen maar toeneemt. „Met schaamte redden we het klimaat niet”, meent Silvia Terribili.

Arts Remko Kuipers zet vraagtekens bij de suggestie dat dit iets met ‘cognitieve dissonantie’ te maken heeft: „Mijn chronische patiënten hebben vaak maar beperkt inzicht in hoeverre hun ziekte door leefstijl veroorzaakt wordt.” Een kleiner wordende groep hoogopgeleide mensen tracht, vermoedt hij, de wereld te behoeden voor iets waar de minder opgeleide bevolking geen interesse voor heeft. „Die lezen zogezegd geen NRC”, voegt hij er aan toe. Zijn voorstel: een ‘klimaattax’.

U weet: NRC komt voort uit een liberale traditie. Op de opiniepagina’s en in de brievenrubriek proberen we in zo breed mogelijke zin verschillende ideeën een stem te geven. Maar u, lezer, kwam deze week toch vooral met dwingende plannen om het vliegverkeer in te dammen.

Voor Lans Kleyn heeft iedere reiziger recht op twee betaalbare retourtickets per jaar – „niet overdraagbaar”. Daarna moeten de tarieven progressief omhoog. Jan Jozef Pool citeert de Franse wetenschapper Blaise Pascal: „Alle ellende op de wereld wordt veroorzaakt doordat mensen niet gewoon thuis kunnen blijven.”

Net als veel andere lezers wijst Pool ons op de dubbele signalen die NRC afgeeft door bij dezelfde krant een advertentiebijlage met louter vliegreizen mee te sturen. Herman Roovers voorzag, terecht, „een tsunami aan brieven”. Maar als milieubelasting een rol zou spelen, kan NRC geen enkele advertentie meer plaatsen, vindt hij. „Als dit zo doorgaat, wordt ‘advertentieschaamte’ hét woord van 2020.”

chef Opinie