Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Minister Dekker (Rechtsbescherming) erkent de noodzaak voor een extra beveiligde unit. Dat juich ik toe, mede vanuit mijn ervaring als algemeen directeur bij de divisie Gevangeniswezen en als verantwoordelijke voor de gang van zaken in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, de EBI. Kort na mijn aantreden was het mij al opgevallen dat gevangenen hun criminele activiteiten voortzetten, en hoe weinig aandacht daar voor was. Minister Dekker constateert nu terecht dat het gat tussen de EBI en de overige penitentiaire inrichtingen veel te groot is (Zware criminelen naar nieuwe, beveiligde gevangenisafdeling, 20/1). Het gaat daarbij echter, anders dan bij Dekkers plannen, niet om een gebrek aan fysieke inperking van de gedetineerden, maar om het feit dat invloedrijke leden van de georganiseerde criminaliteit veelal niet effectief worden losgesneden van hun organisaties. Er is dus behoefte aan een unit waar dat wel wordt geregeld. Waar de nadruk ligt op het monitoren en beperken van de communicatie door risico-gedetineerden. En dan vooral actief, in overleg met politie en Openbaar Ministerie, teneinde zo snel mogelijk te voorkomen dat deze gedetineerden contact kunnen maken met hun organisatie. In de daarvoor in te richten unit kan dan buiten de strikte controle van de contacten met de buitenwereld een normaal regime worden gevoerd. Daardoor is het mogelijk hier ook meer mensen te detineren.