Brieven

Brieven 25/1/2020

Arbeidsmarkt (1)

ZZP'er zonder keuze

Eigenlijk heb ik alleen een opmerking over de voorgestelde hervormingen van de arbeidsmarkt door de commissie-Borstlap (Advies: het vaste contract moet weer de norm worden in Nederland, 23/1): niet alle zzp'ers zijn dat uit eigen keus. Vertalers en redacteuren bijvoorbeeld. Ik vermoed dat de meeste vertalers freelancen voor buitenlandse bureaus. Die hebben doorgaans een sterke machtspositie, waardoor verdiensten van zzp'-ers laag blijven. Ik begrijp dat zij straks én gekort worden op hun belastingvoordelen én verplicht arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten betalen. Mogelijk zijn er meer beroepen waarin mensen vrijwel alleen als freelancer kunnen werken. Heeft de commissie daar rekening mee gehouden?

Arbeidsmarkt (2)

Inkomens afknijpen

Wat de commissie-Borstlap verzuimt te benoemen is het gierende inkomensverval in de afgelopen tien tot twaalf jaar. De vele zzp'ers zijn daar slechts een symptoom van. De structurele onderbetaling, het afknijpen van inkomens ten faveure van torenhoge bedrijfswinsten is het probleem. Het gezeur over de contractvormen is een bijverschijnsel dat uiteindelijk veel pers op gaat leveren, maar weinig concrete resultaten. Zo is het rapport van de commissie een rookgordijn dat het echte probleem uit het zicht houdt.

Toeslagenaffaire

Vrij besteedbaar

Briefschrijver Vincent Kootker maakt zich zorgen over de fiscus, die de onterecht teruggevorderde toeslagen nu weer gaat uitbetalen aan de rechthebbenden en daarna met een forse aanslag zou kunnen komen wegens extra inkomen (23/1). Deze vrees is onnodig, aangezien de vier toeslagen wel afhankelijk zijn van de hoogte van het belastbaar inkomen, maar daar geen deel van uitmaken. Het te ontvangen bedrag is derhalve in zijn geheel vrij besteedbaar, al zal het in de praktijk wel aangewend worden ter aflossing van gemaakte schulden.

Psychische hulp

Iedereen in nood

Het artikel Minder jeugdhulp? Zorg voor een ontspannen samenleving, (24/1) is me uit het hart gegrepen. In de discussie over de ggz en de jeugdzorg, is de Pavlovreactie van bewindslieden om nóg meer te gaan sturen in het systeem, met de nadruk op meetbare ingrepen, terwijl een groot deel van de oplossing niet in het zorgsysteem ligt, maar in algemene waarden als verbondenheid, inlevingsvermogen, betrokkenheid en compassie. In onze door geld gedreven samenleving zijn we deze uit het oog verloren, terwijl ze onontbeerlijk zijn. Gebrek hieraan maakt van bijna iedereen op den duur een mens in grote psychische nood.

Kunstenaars

Het zijn net mensen

In Voorbodes van de dood (23/1) worden en passant wat mindere bekende kunstwerken van grote kunstenaars besproken. Inderdaad, genieën leveren niet uitsluitend ‘meesterwerken’ af. Dat is een mythe. In het Van Gogh Museum wordt ook schilderwerk van hem bewaard dat volstrekt prutswerk is. Het museum geeft dit zelf toe, zij het enigszins besmuikt. In de Kunsthal was eens een tentoonstelling van Picasso met diens ‘mindere’ werk. Sommige stukken waren dan ook werkelijk heel slecht. Het is een mythe dat geniale kunstenaars voortdurend topwerk leveren. Het lijkt soms wel of de goddelijke inspiratie ontbrak. Zij maakten slecht werk, pal naast geniaal werk. Het zijn net mensen.

Mijn naam is selma

Niet literair bedoeld

Het boek Mijn naam is Selma is een uitzonderlijk verhaal van een Joodse vrouw die de oorlog heeft overleefd en op late leeftijd besluit haar verhaal met de wereld te delen zodat het niet vergeten wordt. Om zo’n boek dan langs een literaire meetladder te leggen, zoals gedaan wordt in de boekbespreking van NRC (Ravensbrück werd haar redding, 17/1), is wat onzinnig. Het was niet haar bedoeling een literaire bestseller te schrijven. Het verhaal leest echt als iemand die haar verhaal deelt, op haar eigen wijze. Het commentaar van de recensent („Het is een wat onaangename vaststelling, maar om nog op te vallen in de aanhoudende stroom en films verhalen over de Holocaust, is meer nodig”) – is uitermate schokkend. Opvallen was duidelijk niet haar bedoeling.

TECHBELASTING

Kan het samen?

Macron geeft Franse ‘digitaks’ weg, kopt NRC (23/1). Een treffende blijk van de geopolitieke onmacht van de EU vanwege het gebrek aan interne saamhorigheid.

Linkse indoctrinatie

Zie je wel

Een snelle blik op de kalender leerde mij dat het geen 1 april was, dus de brief van een leraar maatschappijleer over de door hem bedreven indoctrinatie van kinderen is serieus bedoeld (Juist niet neutraal, 21/1). Hij schrijft daarin dat hij „krachtig” zijn afkeer laat blijken van politici als Trump, Baudet of Wilders „als het moment zich voordoet” in zijn lessen geschiedenis of maatschappijleer. Deze brief toont overduidelijk het eerder door Thierry Baudet gesignaleerde probleem van het kwalijke gedrag van linkse leerkrachten, die hun positie misbruiken door jonge leerlingen te indoctrineren met hun linkse politieke opvattingen.


Lid Provinciale Staten Groningen voor Forum voor Democratie

Verkeerde been

De Raad betaalt

Fantastisch nieuws, denk ik bij de kop boven een NRC-artikel: Oud-rechter moet advocaat Smit 1,4 miljoen betalen. Eindelijk gerechtigheid! Maar helaas, onderaan het – korte – artikel staat dat de Raad voor de Rechtspraak dat voor hem gaat betalen. Wat een deceptie!

Renteverlaging

In het rood, geld toe

Recentelijk hebben sommige Nederlandse banken de rente op sparen verlaagd tot nul procent (ABN Amro verlaagt spaarrente naar 0 procent, 13/1). Als sparen banken geld kost en dat doorberekend wordt aan de klant, is het logisch dat rood staan geld oplevert. Waarom krijgt de klant geen toeslag voor rood staan?

Correcties en aanvullingen

AAF International

In het artikel Groen haar en elke dag hoofdpijn (18/1, p. E10-12) is door een drukfout een zin weggevallen. Het gaat om de volgende zin: Het OM verwijt hun en het bedrijf nalatig te zijn geweest van januari 2013 tot en met 18 oktober 2017.