Mediatoezicht

Slob komt weer met strengere regels voor bestuurders Commissariaat voor de Media

Minister Slob (Media, ChristenUnie) gaat opnieuw de richtlijnen aanpassen voor bestuursleden van de mediatoezichthouder Commissariaat voor de Media. Voorzitter Madeleine de Cock Buning begon deze maand als lobbyist voor Netflix, een marktpartij waarop zij tot juli vorig jaar toezicht hield. Kamerleden stelden vragen over (de schijn van) belangenverstrengeling. Slob wil nu een „passende afkoelingsperiode” voor bestuursleden van het Commissariaat. Voor rijksambtenaren geldt een afkoelingsperiode waarin „maatregelen getroffen worden om te zorgen dat er geen belangenverstrengeling optreedt”. Voor bestuursleden van het Commissariaat gelden die voorschriften niet. Zij zijn alleen gebonden aan geheimhoudingsplicht. De overstap van De Cock Buning is, aldus Slob, niet in strijd „met de nu geldende gedragsregels”.

In juli stapte algemeen directeur van het Commissariaat Suzanne Teijgeler over naar Discovery Benelux, eveneens een bedrijf waarop het Commissariaat toezicht houdt. Ook toen werden Kamervragen gesteld. In de maanden daarvoor waren juist de toezichtskosten voor Discovery verlaagd.

Slob kondigde al eerder maatregelen aan voor de leiding van het Commissariaat. NRC onthulde deze zomer dat er grote problemen spelen bij de toezichthouder. Er is sprake van een hoog personeelsverloop, onderling wantrouwen, medewerkers voelen zich angstig, onveilig en gefrustreerd. De afgelopen jaren heeft de toezichthouder bovendien tientallen keren de aanbestedingsregels overtreden. Ook hebben leidinggevenden nevenfuncties die op gespannen voet staan met hun werk als toezichthouder. Slob zei in september afspraken te gaan maken over het melden en toetsen van nevenfuncties en hij zou de royale wachtgeldregeling „zo snel mogelijk” herzien. De situatie bij het Commissariaat, zei Slob toen, vraagt de komende tijd om „extra aandacht en inspanningen”.