Onderzoek duurzame wijken Rotterdam uitgebreid met 100.000 gasaansluitingen

Energietransitie In 2021 moet Rotterdam vaststellen welke wijken het eerst aardgasvrij kunnen worden. Twaalf nieuwe wijken komen mogelijk in aanmerking.

De gemeente buigt zich over de helft van alle 263.000 gasaansluitingen in Rotterdam

De gemeente Rotterdam doet onderzoek om nog eens twaalf wijken van aardgas op duurzame warmte over te sluiten. Het streven is om vóór 2030 te beginnen met een „gebiedsaanpak” voor de ongeveer 100.000 gasaansluitingen in deze stadsdelen. Het gaat op de noordelijke Maasoever om de wijken Ommoord, Noord, Kralingen en West. Ten zuiden daarvan gaat het om het Noordereiland, de Kop van Feijenoord, Zuid-Midden (onder andere Millinxbuurt en Tarwewijk), Zuidwijk, Lombardijen en Beverwaard. Verder van het centrum gaat het om Hoogvliet en Hoek van Holland.

Of deze gebieden in aanmerking komen hangt af van de technische en financiële haalbaarheid, de mogelijkheid om de uitvoering te combineren met bijvoorbeeld rioleringswerkzaamheden en het draagvlak onder bewoners. Eind dit jaar moeten de onderzoeken zijn afgerond, want in 2021 moet elke gemeente vaststellen welke wijken of buurten vóór 2030 beginnen met de overstap naar aardgasvrij.

Inwoners van de nieuwe onderzoeksgebieden weten dus volgend jaar of hun wijk vóór 2030 mogelijk meegaat in de duurzame energietransitie. Andere wijken zijn sowieso pas na 2030 aan de beurt, maar bewoners kunnen natuurlijk wel zelf energiebesparende maatregelen nemen zoals zonnepanelen en warmte-isolatie.

Deze twaalf nieuwe gebieden komen bij de vijf wijken waar inmiddels al projecten lopen om tot aardgasvrije wijken te komen. Het gaat hierbij om zo’n 25.000 gasaansluitingen in Groot-IJsselmonde, Pendrecht, Rozenburg, Bospolder-Tussendijken en Prinsenland-Het Lage Land.

Verder doet de gemeente al onderzoek naar het afsluiten van 7.000 gasaansluitingen in Overschie en Schiebroek.

Lees meer in de landelijke NRC-serie over aardgasvrije wijken

130.000 gasaansluitingen

In totaal buigt de gemeente zich zo over ruim 130.000 gasaansluitingen van zowel woningen als maatschappelijk en commercieel vastgoed. Dat is méér dan beoogd, want het doel van de gemeente is om voor 2030 een begin te maken met het afsluiten van 85.000 gasaansluitingen. Het college noemt het „een overmaat” in een brief aan de raad, en zegt dat mogelijk woningen of wijken zullen afvallen.

Rotterdam-Centrum is overigens niet opgenomen in de huidige onderzoeksgebieden. Hier ligt al een bestaand warmtenet, zoals te zien is op een nieuwe kaart van de gemeente. Wel wordt hier bijvoorbeeld nog deels gekookt op aardgas.

In 2050 moet Rotterdam alle 263.000 aardgasaansluitingen in de gemeente hebben vervangen. De regio verwacht voor de toekomst een tekort aan schone elektriciteit en een overschot aan duurzame warmt, zoals restwarmte van bijvoorbeeld de haven en geothermie. De gemeente wil daarom elektriciteit benutten voor verlichting, het opladen van elektrische voertuigen en apparatuur. Het verwarmen van panden en tapwater moet zoveel mogelijk met (rest)warmte gaan gebeuren. Hiervoor moeten warmteleidingen worden doorgetrokken naar de wijken.

Eigen bijdrage: 1.500 euro

Wie wat moet betalen aan de overstap naar duurzame warmte, is nog onbekend, volgens een woordvoerder. De onderzoeken moeten ook uitwijzen hoe de gemeente in andere wijken zo efficiënt en goedkoop mogelijk te werk kan gaan. De gemeente zal een bijdrage van het Rijk nodig hebben, maar onbekend is hoeveel.

In Heindijk in IJsselmonde hebben particuliere huiseigenaren vorig jaar een concreet aanbod van de gemeente gekregen. Het aansluiten van een woning op stadsverwarming kost hier ongeveer 14.000 euro. Een huiseigenaar moet zelf 1.500 euro bijdragen en krijgt maximaal 500 euro voor het aanschaffen van een nieuw kooktoestel etcetera. Voor de bijdrage kan een renteloze lening worden verstrekt. Eind januari moet in Heindijk duidelijk zijn of voldoende huiseigenaren meedoen en of de aanleg kan gaan beginnen.

De gemeente kan nog niet zeggen of ditzelfde aanbod in de toekomst ook voor andere wijken gaat gelden of niet. Betaalbaarheid is een voorwaarde voor draagvlak voor de transitie, aldus de gemeente.