Brieven

Brieven

Foto DPA

De komst van Amazon leidt tot afnemende keuzevrijheid (Amazon dendert Nederlandse winkelstraten binnen, 16/1). Alles wat de klant bekijkt en aankoopt, levert informatie op waarmee Amazon gerichte aanbiedingen kan doen. Adverteerders van producten en diensten betalen Amazon om hun aanbod zo gericht mogelijk bij consumenten onder de aandacht te brengen. Klanten ervaren service maar worden verregaand gemanipuleerd in hun zoek- en aankoopgedrag. Zo wordt de aanschaf van producten veel sterker gestuurd dan zij beseffen. Echt vrije keuzes en kans op een zelfgekozen aankoopmoment nemen af. Amazon is geen retailer maar maakt winst met digitale diensten. De verdiensten vanuit hun webwinkel zijn relatief marginaal. De webwinkel is nodig om in contact te komen met mensen. Ondertussen wordt het gelijke speelveld van de Nederlandse detailhandel verder verstoord en zal het aanbod van kwalitatieve producten met lagere omzetsnelheid afnemen. Als Amazon en vergelijkbare platformen het ‘laaghangende fruit’ in de detailhandel oogsten, blijft er onvoldoende marge over voor aanbieders van meer ambachtelijke en kwalitatieve producten. Op de langere termijn zal het winkellandschap en ook de publieke ruimte verder verschralen.


Caland/Schoen