40 procent asielaanvragen afgewezen vanwege al elders lopende procedures

Asielzoekers Staatssecretaris Broekers-Knol pleitte in De Telegraaf voor herziening van de Europese migratieregels.
Het asielzoekerscentrum in de voormalige Van Horne Kazerne in Weert.
Het asielzoekerscentrum in de voormalige Van Horne Kazerne in Weert. Foto Rob Engelaar/ANP

40 procent van de eerste asielaanvragen in 2019 werd afgewezen omdat de aanvragers al een procedure hadden lopen in een ander EU-land. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde asielcijfers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Van de 18.190 behandelde eerste asielaanvragen werden vorig jaar 7.310 afgewezen op grond van deze Dublinverordening.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD) pleit donderdag in De Telegraaf voor aanpassing van deze Europese migratieregels. Die worden al langer bekritiseerd, omdat ze onevenredig veel druk leggen op landen als Italië en Griekenland, waar veel migranten binnenkomen. Ook Mark Harbers, voorganger en partijgenoot van Broekers-Knol, pleitte voor nieuwe afspraken.

Volgens de Dublinafspraken moeten asielzoekers die al een aanvraag hebben lopen, teruggestuurd worden naar het EU-land waar ze voor het eerst als asielzoeker werden geregistreerd om daar het aanvraagproces te doorlopen. In de praktijk worden asielzoekers echter zelden teruggestuurd, bleek in 2018 uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Tussen 2014 en 2016, de piekjaren van de vluchtelingencrisis, werd slechts 15 procent van de Dublinclaimanten daadwerkelijk teruggestuurd door Nederland. Oorzaken waren volgens de Rekenkamer de gebrekkige registratie in landen waar veel migranten binnenkomen en het feit dat veel asielzoekers verdwijnen in de illegaliteit.

Lees ook: Europese afspraken over asielzoekers slecht nageleefd

Niet meer van deze tijd

Broekers-Knol vindt de Dublinafspraken niet meer van deze tijd, zegt ze tegen De Telegraaf. „De Dublinverordening die er al heel lang is, die werkt niet meer zo.” De staatssecretaris wil asielzoekers die eigenlijk terug zouden moeten naar Italië of Griekenland direct terugsturen naar hun land van herkomst. Die landen moeten daar dan wel aan meewerken.

Broekers-Knol gaat haar voorstel bespreken met de Europese Commissie. „Ook voor de Europese Commissie zijn asiel en migratie belangrijk, zegt voorzitter [Ursula] Von der Leyen. Tegelijkertijd denk ik dan, ja jongens laten we alsjeblieft een keer aan de slag gaan om dan in ieder geval die Europese regelgeving aan de moderne tijd wat aan te passen.”

Door aanhoudende onrust in het Midden-Oosten ontvluchtten tussen 2013 en 2016 honderdduizenden mensen de regio. Dat leidde tot overbelasting van het asielapparaat, vooral in landen aan de buitengrens van de Europese Unie. Daarop volgde vragen over het Europese migratiebeleid. Vergeleken met piekjaren als 2016, is de vluchtelingenstroom sterk in omvang afgenomen.

Lees ook dit profiel van de staatssecretaris. De eigengereide Ankie Broekers-Knol doet het graag op haar eigen manier