Dreiging pensioenkortingen nog niet van de baan

Jaarcijfers pensioenfondsen De grote pensioenfondsen hebben hun financiële positie iets zien verbeteren, maar waarschuwen dat toekomstige rendementen veel lager zullen zijn.
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66).
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66). Foto Phil Nijhuis/ANP

Grote pensioenfondsen hoeven momenteel geen kortingen door te voeren, maar waarschuwen wel dat de pensioenen de komende jaren mogelijk alsnog omlaag moeten. Wel is de financiële positie van de fondsen iets verbeterd dankzij goede beleggingsresultaten, blijkt uit de definitieve jaarcijfers.

Voorzitter Corien Wortmann-Kool van ambtenarenfonds ABP verwacht wel dat de toekomstige rendementen veel lager zullen zijn dan in het verleden, zegt ze tegen persbureau ANP. „Nu hebben we een goed beleggingsjaar achter de rug, maar we verwachten dat de rente de komende jaren laag zal blijven en ook verwachten we, net als andere grote beleggers, lagere rendementen van gemiddeld rond de 4 procent.”

Lees ook dit opiniestuk: Pensioenstelsel hoeft niet complex te zijn

Het ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland en roept het kabinet en de sociale partners op haast te maken met het uitwerken van het pensioenakkoord. De zogeheten dekkingsgraad van ABP bedraagt 97,8 procent en ook andere grote pensioenfondsen, zoals de metaalfondsen PME en PMT en zorgfonds PFZW, hebben een graad van net onder de 100 procent.

Tijdelijke versoepeling pensioenregels

Dankzij maatregelen van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken (D66) afgelopen najaar, konden pensioenverlagingen door PME en PMT worden voorkomen, maar van de blijvende dreiging van kortingen worden de deelnemers „tureluurs”, stelt werknemersvoorzitter Jos Brocken van PMT op de website van het metaalfonds:

„Een stelselherziening blijft noodzakelijk, dat blijkt maar weer uit de ontwikkelingen in het afgelopen jaar [...]. Terwijl de rendementen voortdurend hoog waren, was er steeds een dreiging met verlaging van pensioenen. Onze deelnemers worden er tureluurs van.”

Lees ook: Met uitstel pensioenkorting neemt Koolmees een politiek risico

Pensioenfondsen kregen van Koolmees een jaar langer de tijd om hun financiële situatie te verbeteren, maar toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft al meerdere malen aangegeven geen voorstander te zijn van het vooruit blijven schuiven van kortingsmaatregelen.

Wat PFZW-directeur Peter Borgdorff betreft moet er snel duidelijkheid komen over het nieuwe pensioenstelsel, zegt hij tegen ANP. „Wij kijken uit naar het moment dat we écht goed nieuws kunnen melden: een pensioen dat - als het goed gaat met de economie - kan meegroeien met de stijgende prijzen.”

In het vorig jaar gesloten pensioenakkoord is afgesproken dat de regels voor de aanvullende pensioenen veranderen en dat de AOW-leeftijd langzamer stijgt, maar de exacte uitwerking van alle maatregelen laat nog op zich wachten. Minister Koolmees hoopt de nieuwe regels in 2021 in te voeren.