Verkeer

Meerderheid van Nederlanders staat sporadisch in file

Nederlanders vinden files een beperkt maatschappelijk probleem. Agressie op de weg en in het openbaar vervoer, verkeersonveiligheid, geluidsoverlast en luchtverontreiniging zijn grotere ergernissen. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) na een onderzoek naar files. 15 procent van de Nederlanders stond in 2019 minstens één keer per week in de file, 51 procent staat er slechts sporadisch in. De gemiddelde vertraging is 43 minuten, met een uitschieter naar boven in Noord-Brabant. Op een gemiddelde werkdag staan 830.000 mensen en 716.000 auto’s in de file. (NRC)