Oud-rechter Westenberg moet advocaat Smit 1,4 miljoen euro betalen

Uitspraak De Raad voor de Rechtspraak betaalt de schadevergoeding die oud-rechter Hans Westenberg moet betalen omdat hij advocaat Hugo Smit reputatieschade heeft toegebracht.

Hans Westenberg.
Hans Westenberg. Foto Bas Czerwinski/ANP

De gepensioneerde Haagse rechter Hans Westenberg (74) moet de Rotterdamse advocaat Hugo Smit een schadevergoeding betalen van 1,4 miljoen euro omdat de magistraat de raadsman met onterechte beschuldigingen in eer en goede naam heeft aangetast. Dit heeft het gerechtshof in Den Bosch dinsdag bekendgemaakt.

Met de uitspraak komt in principe een eind aan een juridische uitputtingsslag die meer dan vijftien jaar heeft geduurd. De schadevergoeding zal worden betaald door de Raad voor de Rechtspraak, bevestigt een woordvoerder van dit orgaan. „Westenberg is door zijn werkgever de Haagse rechtbank destijds gevrijwaard van kosten die het gevolg zijn van deze procedure omdat hij juridisch werd aangesproken als rechter in functie.”

De advocaat van Smit, Toon Verhoeven uit Rotterdam, spreekt van een „positieve uitspraak”. Het totale bedrag dat zijn cliënt zal ontvangen, bedraagt volgens Verhoeven inclusief wettelijke rente ruim 1,8 miljoen euro.

Stoppen met zaak-Chipshol

De rechtszaak begon in 2004 toen Westenberg een procedure tegen Smit initieerde. De advocaat van projectontwikkelaar Chipshol had in een boek van Micha Kat verteld dat hij in 1994 door de toenmalige vicepresident van de Haagse rechtbank Westenberg was gebeld. De rechter zou hem hebben laten weten dat hij beter met procederen kon stoppen in de zaak-Chipshol, omdat hij die toch zou verliezen.

Lees ook Raad voor Rechtspraak rectificeert handelwijze in zaak-Westenberg

Westenberg ontkende te hebben gebeld. In 2009 oordeelde het Haagse gerechtshof dat Westenberg wel degelijk had gebeld. Hierop begon Smit in 2010 een rechtszaak tegen Westenberg om schadevergoeding. Hij vindt dat de rechter misbruik heeft gemaakt van procesrecht en onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. De Hoge Raad gaf Smit in 2018 gelijk. Nu heeft het hof de omvang van de schade bepaald.

Als gevolg van de beschuldiging van Westenberg is Smit vertrokken bij het advocatenkantoor waar hij senior partner was. Het hof oordeelt dat Smit voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij zich hier met recht toe genoodzaakt voelde. Smit is vervolgens met een eigen advocatenkantoor verder gegaan, maar niettemin is een substantieel inkomensverlies ontstaan.

Op grond van de beschikbare gegevens schat het hof in dat het gaat om een bedrag van gemiddeld 150.000 euro per jaar. Gerekend vanaf de dag dat Smit bij zijn oude kantoor vertrok tot zijn pensioendatum, gaat het om 7 jaar en 8 maanden. Het hof wijst in totaal 1,15 miljoen euro toe aan inkomensschade, vermeerderd met de wettelijke rente.

‘Langs al mijn verweren gezeild’

De vordering van Smit tot vergoeding van smartengeld wijst het hof af. Wel wijst het gerechtshof een vergoeding toe voor reputatieschade. Volgens het hof is het voldoende aannemelijk dat Westenberg reputatieschade aan Smit heeft toegebracht. Door Smit per saldo weg te zetten als een leugenaar heeft Westenberg hem geschaad in zijn eer en goede naam. Hierdoor is ernstig afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van Smit. Dat klemt te meer omdat Westenberg dit als rechter heeft gedaan. Het hof wijst daarom een immateriële schadevergoeding toe van 25.000 euro.

Ex-rechter Hans Westenberg zegt in een reactie „het knap te vinden hoe het hof langs al mijn verweren is gezeild”. Hij wijst er op dat Smit veel minder heeft gekregen dan geëist. „Hij vroeg 7 miljoen euro”, aldus Westenberg. Advocaat Verhoeven bevestigt dat er meer schadevergoeding was gevraagd, maar noemt geen bedrag. Westenberg zegt niet van plan te zijn nog in cassatie te gaan. Ook Smit is tevreden met de uitkomst waardoor de rechtszaak lijkt beëindigd.

De Raad voor de Rechtspraak moet ook nog de advocatenkosten van Westenberg betalen. Hoe hoog dat bedrag is, is nog niet bekend.