Belastingen zijn geen giften

Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week: fiscaal recht.

Foto Kees van de Veen
Foto Kees van de Veen

De aftrekpost ‘giften’ is bijzonder hoog: ruim 11.000 euro. De vrouw blijkt bij haar aangifte van haar inkomstenbelasting over 2015 de door haar betaalde loonheffing én alle gemeentelijke belastingen onder deze aftrekpost te hebben gezet. Onterecht, vindt de Belastingdienst die de aftrekpost dan ook niet accepteert. De kwestie komt voor een rechter. Bij de rechtbank krijgt de vrouw nul op het rekest, en begin januari sprak het gerechtshof in Den Bosch zich uit over de vraag of de betaalde loonheffing en de gemeentelijke belastingen giften – en dus aftrekbaar –zijn.

Het hof stelt voorop dat giften te definiëren zijn als „bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdrages waar geen directe tegenprestatie tegenover staat”. Bij belastingen is niet echt sprake van vrijgevigheid. Is het dan wel een verplichte bijdrage zonder directe tegenprestatie? Ook die vraag beantwoordt het hof ontkennend en het wijst onder meer op de wetsgeschiedenis waaruit blijkt dat met de term ‘verplichte bijdrages’ gedoeld wordt op „bijdragen waarbij het voldoen aan een morele verplichting vooropstaat”, zoals bij kerkbelastingen. De opgevoerde bedragen zijn geen giften en dus niet aftrekbaar. Het beroep van de vrouw is ongegrond.

Uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2020:69